Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật

Trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13, Điều 383 và Điều 384 quy định về những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm và chuẩn bị phiên tòa Giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt, vậy quy định cụ thể về phiên tòa giám đốc thẩm là như thế nào?
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, phân tích điều 383 trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

(i)" Điều 383. Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm

1. Phiên tòa giám đốc thẩm phải có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp.

2. Trường hợp xét thấy cần thiểt hoặc có căn cứ sửa một phần bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, Tòa án phải triệu tập người bị kết án, người bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm; nếu họ vẳng mặt thì phiên tòa giám đổc thẩm vẫn được tiến hành."

(ii) Bình luận về diều 383 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

1. Tại phiên tòa giám đốc thẩm phải có sự tham gia của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Kiểm sát viên được Viện trưởng ủy quyền. Tòa án phải thông báo biết trước ngàỵ mở phiên tòa giám đốc thẩm để Viện kiểm sát cử người tham gia phiên tòa. Nếu đại diện Viện kiểm sát vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa. Thư ký phiên tòa ghi biên bản.

2. Trước khi mở phiên tòa giám đốc thẩm, người bị kết án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị có quyền gửi các chứng cứ, tài liệu hoặc trình bày yêu cầu, đề nghị của mình cho Tòa án cấp giám đốc thẩm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tòa án không bắt buộc phải triệu tập người bị kết án, người bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, thì Tòa án phải triệu tập người bị kết án, người bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa giám đốc thẩm để họ trình bàỵ làm rõ thêm về vụ án. Nếu người được triệu tập vắng mặt, thì tùy trường hợp, Tòa án vẫn có thể tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa.

Thứ hai, phân tích điều 384 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

(i)" Điều 384. Chuẩn bị phiên tòa Giám đốc thẩm

Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán là thành viên Hội đồng giám đốc thẩm làm bản thuyết trình về vụ án. Bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án và các bản án, quyết định của các câp Tòa án, nội dung của kháng nghị.

Bản thuyết trình và các tài liệu có liên quan phải gửi cho các thành viên Hội đồng giám đoc thẩm chậm nhất là 07 ngày trước ngày mở phiên tòa giám đốc thẩm."

(ii) Bình luận về Diều 384 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

1. Phiên tòa giám đốc thẩm không phải là phiên tòa công khai và thường được tiến hành trong phòng làm việc (phòng họp) của Tòa án dưới sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. Nếu Hội đồng giám đôc thẩm gồm ba Thẩm phán, thì một Thẩm phán được phân công làm chủ tọa; nếu Hội đồng giám đốc thẩm là ủy ban Thẩm phán hoặc Hội đồng Thẩm phán, thì Chánh án làm chủ tọa. Trường hợp Chánh án vắng mặt, thì một Phó Chánh án được phân công làm chủ tọa.

2. Một Thẩm phán được Chánh án phân công chuẩn bị bản thuyết trình về vụ án tại phiên tòa. Trong bản thuyết trình nêu tóm tắt nội dung vụ án và các bản án, quyết định của các cấp Tòa án, nội dung của kháng nghị.

Chậm nhất là bảy ngày trước ngày mở phiên tòa giám đốc thẩm, bản thuyết trình về vụ án phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm để nghiên cứu.

3. Phiên tòa giám đốc thẩm được tiến hành theo trình tự sau đây:

- Chủ tọa tuyên bố bắt đầu phiên tòa và vụ án nào được đưa ra xét xử;

- Một thành viên cùa Hội đồng giám đốc thẩm (Thẩm phán được phân công chuẩn bị) trình bày tốm tắt nội dung vụ án, nội dung của kháng nghị.

- Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm có quyền hỏi người trình bày về những điểm chưa rõ;

- Trong trường hợp triệu tập người bị kết án, người bào chữa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị, thì những người này được trình bày ý kiến trước khi đại diện Viện kiểm sát phát biểu. Nếu họ vắng mặt thì Hội đồng giám đốc thẩm vẫn có thê tiến hành xét xử.

- Đại diện Viện kiểm sát phát biểu kết luận về nội dung kháng nghị và hướng giải quyết vụ án.

- Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm thảo luận về vụ án và biểu quyết để ra quyết định.

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]