Phiên tòa phúc thẩm: được hoãn khi nào?

Hoãn phiên tòa phúc thẩm là tạm ngừng một thời gian nhất định việc xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm trong những trường hợp được pháp luật quy định.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm được quy định tại điều 352 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Khi rơi vào các trường hợp được quy định tại điều luật này, Tòa án cấp phúc thẩm được hoãn phiên tòa.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Khi nào phiên tòa phúc thẩm được hoãn?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 352, Bộ luật tố tụng hình sự 2015, phiên tòa hình sự được hoãn trong các trường hợp sau:

Tòa án cấp phúc thẩm chỉ được hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 349, 350 và 351 của Bộ luật này;

b) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa.

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.”

Như vậy, việc tạm ngừng một thời gian nhất định việc xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm chỉ diễn ra khi thỏa mãn các điều kiện luật định quy định tại khoản 1 điều 352, Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Cụ thể, “Trường hợp phải thay đổi Kiểm sát viên tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa.” (Quy định tại khoản 2 điều 52 Bộ luật tố tụng hình sự 2015), “Trường hợp Kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế thì Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa” ( Quy định tại điều 350 Bộ luật tố tụng hình sự 2015). Sự tham gia phiên tòa của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp là bắt buộc. Do vậy, trong trường hợp phải thay đổi Kiểm sát viên tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định đó được gửi cho Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Việc cử Kiểm sát viên khác tham gia phiên tòa do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp quyết định. Điều này đảm bảo cho hoạt động kiểm sát, hoạt động xét xử được liên tục, không bị gián đoạn, đáp ứng yêu cầu kiểm sát tính đúng đắn trong hoạt động tố tụng hình sự tại phiên tòa.

Phiên tòa phúc thẩm được hoãn trong “Trường hợp phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa.”. (Quy định tại khoản 2 điều 52 Bộ luật tố tụng hình sự 2015). Tại mỗi phiên tòa, sự có mặt của Thẩm phán, Hội thẩm là bắt buộc. Trong trường hợp này việc hoãn phiên tòa là hoàn toàn hợp lý, tạo điều kiện, thời gian để Thẩm phán, Hội thẩm nghiên cứu kỹ vụ việc cũng như đảm bảo các điều kiện cần thiết cho phiên tòa. Tương tự như vậy, “Trường hợp Thư ký Tòa án bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa thì Tòa án vẫn có thể xét xử vụ án nếu có Thư ký Tòa án dự khuyết; nếu không có người thay thế thì tạm ngừng phiên tòa.” (quy định tại điều 349 Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

Tại điểm a, khoản 1, điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 cũng quy định “Trường hợp người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. Trường hợp người bào chữa vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan hoặc được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử.” Việc hoãn phiên tòa trong trường hợp vắng mặt người bà chữa nhằm bảo đảm cho quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị. Tuy nhiên điều kiện để hoãn phiên tòa là người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất, lý do bất khả kháng hay các trở ngại khách quan khiến người bào chữa không thể tham gia được phiên tòa.

Phiên tòa phúc thẩm được hoãn khi “cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa” (khoản 2 điều 352 Bộ luật tố tụng hình sự 2015). Trong trường họp này, việc hoãn phiên tòa là cần thiết, các thông tin cần xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật… có thể có ảnh hưởng lớn tới bản án được tòa tuyên, vì vậy để đảm bảo tính chính xác, công minh và lẽ phải, Tòa án cấp phúc thẩm được hoãn phiên tòa.

Vụ án sẽ được xét xử lại từ đầu nếu bị hoãn phiên tòa.

Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm

Khoản 2 điều 352 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định “Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 297 của Bộ luật này

Như vậy, thời hoãn hoãn phiên tòa phúc thẩm tương tự với thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm tức không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm bao gồm các nội dung chính sau:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án;

c) Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa;

d) Vụ án được đưa ra xét xử;

đ) Lý do của việc hoãn phiên tòa;

e) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa. Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa; gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Khuyến nghị:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected]everest.net.vn.