Tòa án hình sự quốc tế có các cơ quan sau: Ban chánh án; một tòa phúc thẩm, một tòa xét xử và một tòa tiền xét xử; Phòng công tố; Phòng lục sự.

Tội tổ chức tảo hôn được quy định tại Điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội cướp tài sản như sau: “1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt....

Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Việc phân chia thẩm quyền điều tra giữa các hệ, trong cùng một hệ (cấp trên, cấp dưới) còn thiếu hợp lý, đang làm nảy sinh tình trạng chồng lấn thẩm quyền hoặc đùn đẩy nhau, tranh công, đổ lỗi.

Việc phân chia thẩm quyền điều tra giữa các hệ, trong cùng một hệ (cấp trên, cấp dưới) còn thiếu hợp lý, đang làm nảy sinh tình trạng chồng lấn thẩm quyền hoặc đùn đẩy nhau, tranh công, đổ lỗi.

Phạm tội có tổ chức là trường hợp đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Tội phạm này xâm hại quan hệ đối nội, đối ngoại của Nhà nước ta, xâm phạm trật tự quản lí của Nhà nước trong lĩnh vực này.

Một khi đã có đạo luật riêng về điều tra tội phạm thì phương án tối ưu là tập trung tất cả những quy định về điều tra tố tụng vào đó, theo đúng mô hình đạo luật về thi hành án hình sự.

Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thi hành biện pháp tư pháp được quy định cụ thể tại điều 113, và các hành vi nào bị nghiêm cấm trong thi hành biện pháp tư pháp được quy định tại điều 112, Luật thi hành án hình sự năm 2010.

Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự bao gồm ba loại: cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự.

Hai tội phạm này đều xâm phạm đến việc quản lí giấy tờ, giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức gây thiệt hại cho nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chủ thể của hai tội phạm này là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã ...

Theo các quy định này, mỗi quốc gia thành viên sẽ thông qua các biên pháp cần thiết để xác lập quyền tài phán của mình.

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là một trong số những tội danh thuộc nhóm các tội phạm về ma túy được quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khung hình phạt cơ bản của tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm...

Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt từ năm năm đến mười lăm năm

Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm

Đánh bạc là một loại tệ nạn xã hội, gây mất trật tự tri án xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, công tác của cá nhân và hoạt động bình thường của xã hội.