Thế nào là tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý?

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

Điều 197 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý như sau: “1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều người; c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên; d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai; đ) Đối với người đang cai nghiện; e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; h) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm: a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người; b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người; d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm”.


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Như vậy, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

1. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này thường, là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi nhất định.

2. Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Đó là những hành vi chủ động tụ tập và tạo những điều kiện cần thiết để có thể tiến hành được việc sử dụng chất ma tuý. Hành vi này thể hiện ở các dạng như sau:

-Hành vi cung cấp trái phép chất ma tuý cho người khác sử dụng (trừ hành vi bán).
-Hành vi cung cấp công cụ, phương tiện để người khác sử dụng trái phép chát ma tuý.
-Hành vi tập hợp, lôi kéo những người có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma tuý.
-Hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm để người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.
Hành vi khách quan của tội phạm này chỉ có thể là hành động. Và tội phàm này hoàn thành từ thời điểm thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

3. Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

Nguồn bài viết: http://luathoc.cafeluat.com
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam tập 2, NXB.Công an nhân dân, 2007


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]