So sánh tội hiếp dâm trẻ em và tội giao cấu với trẻ em

Tội hiếp dâm trẻ em và tội giao cấu với trẻ em khác nhau ở một số điểm về chủ thể, về hành vi khách quan và về khung hình phạt.

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định như sau:

Về tội hiếp dâm
trẻ em: “1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: a) Có tính chất loạn luân; b) Làm nạn nhân có thai;…3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người;… 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm” (Điều 112).

Về tội giao cấu với trẻ em: “1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều người;…3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội” (Điều 115).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

1. Giống nhau


- Đều xâm phạm đến quyền được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự của trẻ em;

- Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

2. Khác nhau

- Về chủ thể:

Chủ thể của tội hiếp dâm trẻ em là bất kì ai đạt độ tuổi luật định và có năng lực trách nhiệm hình sự. Đối tượng của tội này là trẻ em dưới 16 tuổi.

Còn chủ thể của tội giao cấu với trẻ em là người đã thành niên từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự. Đối tượng của tội phạm này là trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

- Về hành vi khách quan:

Tội hiếp dâm trẻ em có hành vi khách quan là dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Trường hợp người phạm tội có hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi thì đều cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.

Và tội giao cấu với trẻ em có hành vi khách quan là hành vi giao cấu có sự đồng ý, chấp nhận của nạn nhân, mặc dù người phạm tội không có bất kỳ thủ đoạn nào ép buộc, khống chế.

- Về khung hình phạt

Đối với tội hiếp dâm trẻ em thì khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. Khung hình phạt tăng nặng có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 112 BLHS; hoặc có mức phạt tù 20 năm , tù chung thân hoặc tử hình nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 112 BLHS. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Còn đối với tội giao cấu với trẻ em thì khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Khung hình phạt tăng nặng có mức phạt tù từ 03 năm đến 10 năm nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 115 BLHS; hoặc có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 115 BLHS. Người phạm tội này không bị áp dụng hình ơhạt bổ sung.

Như vậy, dựa trên khung hình phạt của hai tội này, thì hành vi hiếp dâm trẻ em có mức độ nghiêm trọng hơn so với tội giao cấu với trẻ em.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].