Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với người thuộc cơ quan công tố

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với kiểm sát viên, kiểm tra viên, phó viện trưởng và viện trưởng viện kiểm sát được quy định điều 476 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Theo các quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, trong các Viện kiểm sát, Viện trưởng Viện kiểm sát là người vừa thực hiện trách nhiệm quản lý hành chính đối với tất cả các nhân viên dưới quyền đồng thời là người lãnh đạo và có quyết định cao nhất đối với nhân viên dưới quyền từ Phó Viện trưởng trở xuống.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý theo điều 476 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với kiểm sát viên, kiểm tra viên, phó viện trưởng và viện trưởng viện kiểm sát

“ 1. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát xem xét, giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp...”

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Khi các quyết định, hành vi tố tụng của Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát bị khiếu nại thì Viện trưởng Viện kiểm sát là người có trách nhiệm giải quyết lần đầu. Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Viện trưởng Viện kiểm sát thì người này có quyền khiếu nại lên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp.

Điều luật không quy định ai là người thuộc Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng trái pháp luật của Kiểm sát viên, Viện phó Viện kiểm sát cấp dưới. Vì vậy, có thể hiểu thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong trường hợp này thuộc về cả Viện trưởng, Phó Viện trường Viện kiểm sát và Kiểm sát viên.

Hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát nếu bị khiếu nại thì việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp (cũng có thê do Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát thực hiện). Quyết định giải quyết khiếu nại này là lần đầu và cũng là cuối cùng.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn bảy ngày kể từ khi nhận được khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Viện trưởng Viện kiểm sát phải kết thúc việc giải quyết khiếu nại đó. Nếu kết quả giải quyết khiếu nại bị khiếu nại lên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp thì trong thời hạn mười lăm ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải có quyết định về kết quả giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát là quyết định cuối cùng.

Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát là mười lăm ngày kể từ ngày Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp nhận được khiếu nại.

Bổ sung chi tiết quy định so với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, theo đó: Trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu là khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thì được giải quyết:

a) Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố do Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân tối cao là quyết định có hiệu lực pháp luật;

b) Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong thực hành quyền công tố, kiêm sát xét xử do Viện kiểm sát nhân dân cấp cao xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao là quyết định có hiệu lực pháp luật.

Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên công tác tại Viện kiểm sát quân sự trung ương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương xem xét, giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiêm sát nhân dân tôi cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương là quyết định có hiệu lực pháp luật.

Khuyến nghị:

1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail:[email protected]