Thời hạn chuyển hồ sơ để điều tra lại hoặc xét xử lại theo quy định của pháp luật hiện hành

Giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự, giám đốc thẩm là xem xét lại vụ án nếu có kháng nghị, thời hạn chuyển hồ sơ để điều tra lại hoặc xét xử lại được quy định tại Điều 396 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13.

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Công việc chính và kỹ năng thực hiện: Giám đốc thẩm là thủ tục đặc biệt, chỉ được tiến hành khi có kháng nghị giám đốc thẩm.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, về quy định tại Điều 396 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

"Điều 396. Thời hạn chuyển hồ sơ để điều tra lại hoặc xét xử lại

Nếu Hội đồng giám đốc thẩm quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, hồ sơ vụ án phải được chuyển cho Viện kiểm sát cùng cấp để điều tra lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.

Nếu Hội đồng giám đốc thẩm quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại vụ án ở cấp sơ thẩm hoặc ở cấp phúc thẩm thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định, hồ sơ vụ án phải được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền để xét xử lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này."

Thứ hai, bình luận về Điều 396 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Trong trường hợp Hội đồng giám đốc thẩm hủy bàn án hoặc quyết định bị kháng nghị để điều tra lại, thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ra quyết định, hồ sơ vụ án được trả lại cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Việc điều tra lại vụ án được tiến hành theo thủ tục chung. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, kể cả quyền tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án.

Trong trường hợp Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án hoặc quyết định bị kháng nghị để xét xử lại ở cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm, thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ra quyết định, hồ sơ vụ án phải được chuyển cho Tòa án cố thẩm quyền xét xử lại vụ án.

Việc xét xử lại vụ án được tiến hành theo thủ tục chung. Tuy nhiên, trong trường hợp bản án hoặc quyết định bị hủy để xét xử lại do hình phạt nhẹ không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân của người phạm tội, thì khi xét xử lại vụ án Tòa án phải khắc phục những thiếu sót đã được chỉ ra trong quyết định giám đốc thẩm.

Trong trường hợp hủy bản án hoặc quyết định bị kháng nghị để điều tra lại theo hướng áp dụng điều khoản Bộ luật hình sự về tội nặng hơn, thì Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào kết quả điều tra lại và kết quả tranh tụng tại phiên tòa để xác định tội danh và áp dụng hình phạt đối với bị cáo.

Bản án hoặc quyết định của Tòa án đã xét xử lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm vẫn có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm.

Xét xử phúc phẩm vụ án hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 330 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

"1. Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị."

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]