Tội giả mạo trong công tác

tội giả mạo trong công tác là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung của giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn khác vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác

Điều 284 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội giả mạo trong công tác như sau: “1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; b) Làm, cấp giấy tờ giả; c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Có tổ chức; b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu; c) Phạm tội nhiều lần; d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm. 5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng”.


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Như vậy, tội giả mạo trong công tác là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung của giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn khác vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

1. Khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm đến cơ chế hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt, tức là ngoài việc phải đáp ứng hai dấu hiệu thông thường về độ tuổi và năng lức trách nhiệm hình sự, bắt buộc phải có dấu hiệu thứ ba là người có chức vụ, quyền hạn. Người phạm tội này chỉ có thể là cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội.

3. Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm này là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây:

-Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu là hành vi thêm bớt, tẩy xoá hoặc có hành vi khác làm cho giấy tờ, tài liệu không còn phản ánh đúng sự thực khách quan nữa.

- Làm, cấp giấy tờ giả là hành vi làm ra hoặc đưa vào lưu thông các loại giấy tờ giả như: giấy tờ được in bằng khuôn mẫu giả, chữ ký giả,…

- Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn là hành vi giả mạo chữ ký của người cơ chức vụ, quyền hạn đối với công việc mà người phạm tội nhắm đến ký tên vào các giấy tờ, tài liệu.

4. Mặt chủ quan của tội phạm

Tội giả mạo trong công tác được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội vì động cơ vụ lợi hoặc vì lợi ích cá nhân khác, do đó, người này ngay từ khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, đã biết về tính nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn thực hiện hành vi.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]