Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án quy định trong luật hình sự

Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự nào mà thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác...

1) Cơ sở pháp lý của tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc


Điều 375 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là 'Bộ luật Hình sự') quy định về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án như sau: "1.
Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, người khác có nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, vật chứng của vụ án, vụ việc hoặc bằng thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. - 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: (a) Có tổ chức; (b) Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch; (c) Gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. - 3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: (a) Dẫn đến việc kết án oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội; (b) Làm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án, người phải chấp hành án, người bị hại, đương sự tự sát; (c) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên. -4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm".

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


2) Dấu hiệu pháp lý của tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc


- Chủ thể:của tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc

Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp hoặc là người tham gia vào hoạt động tư pháp và do vậy liên quan đến quản lý hồ sơ vụ án, bao gồm: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Toà án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Những người nó trên chỉ trở thành chủ thể của tội phạm này đối với những hồ sơ thuộc công việc họ được phân công hoặc nhận tham gia xử lý vụ án.

- Khách thể:của tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc

Hành vi phạm tội xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tiến hành tố tụng.

-Mặt chủ quan của tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý với m
ục đích nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

Động cơ phạm tội rất đa dạng nhưng không phải là dấu hiệu định tội.

-Mặt khách quan của tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc

Người phạm tội có hành vi làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án.

Hồ sơ vụ án ở đây được hiểu là hồ sơ của bất kì vụ án nào mà cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án đã thụ lý để giải quyết như vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án kinh tế…

Hành vi làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án là hành vi làm cho nội dung của hồ sơ sau khi làm sai lệch không còn phù hợp với nội dung hồ sơ lúc ban đầu. Ví dụ: Thêm tài liệu (như giấy chứng nhận các loại, biên bản lấy lời khai…), vật chứng (công cụ phạm tội…); Bớt tài liệu, vật chứng; Sửa đổi tài liệu (như sửa giấy chứng thương, sửa biên bản lấy lời khai…), sửa đổi vật chứng; Đánh tráo tài liệu vật chứng….

3) Hình phạt đối với tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc


Điều 375 quy định có 3 khung hình phạt:

- Khung cơ bản phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

- Khung tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 5 năm đến 10 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng.

- Khung tăng nặng thứ 2 có mức phạt tù từ 10 năm đến 15 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Hình phạt bổ sung bắt buộc cho tội này là hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Bài viết thực hiện bởi luật gia Nguyễn Sỹ Việt - Phòng Tranh tụng của Công ty Luật TNHH Everest

Xem thêm:


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật1900 6198, E-mail:[email protected]