Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án quy định trong luật hình sự

Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự nào mà thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác...

1) Cơ sở pháp lý:

Điều 300 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án như sau: "1. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Toà án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự nào mà thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Có tổ chức; b) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm".

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6218

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

2) Dấu hiệu pháp lý:

- Chủ thể:

+ Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp hoặc là người tham gia vào hoạt động tư pháp và do vậy liên quan đến quản lý hồ sơ vụ án, bao gồm: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Toà án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Những người nó trên chỉ trở thành chủ thể của tội phạm này đối với những hồ sơ thuộc công việc họ được phân công hoặc nhận tham gia xử lý vụ án.

- Hành vi khách quan:

+ Người phạm tội có hành vi làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án.

+ Hồ sơ vụ án ở đây được hiểu là hồ sơ của bất kì vụ án nào mà cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án đã thụ lý để giải quyết như vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án kinh tế…

+ Hành vi làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án là hành vi làm cho nội dung của hồ sơ sau khi làm sai lệch không còn phù hợp với nội dung hồ sơ lúc ban đầu. Ví dụ: Thêm tài liệu (như giấy chứng nhận các loại, biên bản lấy lời khai…), vật chứng (công cụ phạm tội…); Bớt tài liệu, vật chứng; Sửa đổi tài liệu (như sửa giấy chứng thương, sửa biên bản lấy lời khai…), sửa đổi vật chứng; Đánh tráo tài liệu vật chứng….

Hành vi trên đây được thực hiện trên cơ sở chủ thể được giao hồ sơ nghiên cứu hoặc bảo quản.

- Mặt chủ quan của tội phạm:

+ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

+ Động cơ phạm tội rất đa dạng nhưng không phải là dấu hiệu định tội.

3) Hình phạt:

Điều 300 quy định có 3 khung hình phạt:

- Khung cơ bản phạt tù từ 1 đến 5 năm.

- Khung tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 3 đến 10 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng.

- Khung tăng nặng thứ 2 có mức phạt tù từ 7 năm đến 15 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Hình phạt bổ sung bắt buộc cho tội này là hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]