Tội phá hoại chính sách đoàn kết được quy định thế nào?

Phá hoạt chính sách đoàn kết là những hành vi mà người phạm tội thực hiện gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lvới chính quyền nhân dân... nhằm chống chính quyền nhân dân

1) Cơ sở pháp lý của tội phá hoại chính sách đoàn kết

Điều 116 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội phá hoại chính sách đoàn kết như sau:

"1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: (a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội; (b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; (c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội; (d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế. -2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. -3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

2) Dấu hiệu pháp lý của tội phá hoại chính sách đoàn kết

- Khách thể của tội phạm: Là sự đoàn kết thống nhất bao gồm chính sách đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo và đoàn kết quốc tế.

- Mặt khách quan của tội phạm: là hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Cụ thể: Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân; giữa nhân dân với lực lượng vũ trang nhân dân; giữa nhân dân với chính quyền và các tổ chức xã hội; gây thù hèn kỳ thị chia rẽ các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Gây chia rẽ giữa nguời theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, gây hằn thù chia rẽ các tôn giáo, gây chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền và các tổ chức xã hội; phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế, chia rẽ sự đoàn kết, ủng hộ của các nước, các dân tộc trên thế giới với dân tộc Việt Nam.

- Chủ thể của tội phạm: là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định cuả pháp luật.

- Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi cố ý trực tiếp và mục đích nhằm chống chính quyền nhân dân.

3) Hình phạt của tội phá hoại chính sách đoàn kết

- Phạt từ 7 đến 15 năm tù nếu ngừơi phạm tội có hành vigây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân;gây chia rẽgiữa nhân dân với chính quyền nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội; gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị - xã hội; phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế

- Phạt từ 2 đến 7 năm trong trường hợp ít nghiêm trọng.
- Trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bài viết thực hiện bởi: luật gia Nguyễn Sỹ VIệt - Phòng tranh tụng của Công ty Luật TNHH Everest.

Xem thêm:


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected]