Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử

Đây là một trong những tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, cụ thể tội phạm này có hành vi phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Tội phạm quy định ở điều này là một trong những tội xâm phạm vào những qui định của Nhà nước về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính điện tử, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, về quy định tại Điều 286 Bộ luật hình sự năm 2015

“Điều 286. Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử

1. Người nào cố ý phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

c) Làm lây nhiễm từ 50 phương tiện điện tử đến dưới 200 phương tiện điện tử hoặc hệ thống thông tin có từ 50 người sử dụng đến dưới 200 người sử dụng;

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

c) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

d) Làm lây nhiễm từ 200 phương tiện điện tử đến dưới 500 phương tiện điện tử hoặc hệ thống thông tin có từ 200 người sử dụng đến dưới 500 người sử dụng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh;

b) Đối với cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành lưới điện quốc gia; hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển giao thông;

c) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên;

đ) Làm lây nhiễm 500 phương tiện điện tử trở lên hoặc hệ thống thông tin có từ 500 người sử dụng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."

Thứ hai, bình luận về Điều 286 Bộ luật hình sự năm 2015

(i) Tội phạm thể hiện ở hành vi:

Cố ý phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, I mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

(ii) Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

*Khách thể của tội phạm:

Tội phạm xâm phạm vào các qui định của Nhà nước về an toàn các chương trình tin học.

* Mặt khách quan của tội phạm:

-Tội phạm bao gồm các hành vi cụ thể:

+ Tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán các chương trình virus qua mạng máy tính;

+ Viết ra các chương trình virus hoặc lấy các chương trình virus có sẵn để lan truyền phát tán lúc gắn các chương trình virus này với một chương trình hấp dẫn khác (Ví dụ: như các chương trình trò chơi).

+ Đem cho hoặc cố ý sao chép các chương trình đã nhiễm virus vào các máy khác, thông qua mạng máy tính trong nước hoặc quốc tế (Internet). Ví dụ: Truyền virus Macro qua các thư điện tử, virus I love you (virus tình yêu), virus mật mã đỏ... ,

+ Phát tán các chương trình tin học khác có tính năng gây hại mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số...

-Tội phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 1 như sau:

+ Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

+ Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

+ Làm lây nhiễm từ 50 phương tiện điện tử đến dưới 200 phương tiện điện tử hoặc hệ thống hông tin có từ 50 người sử dụng đến dưới 200 người sử dụng;

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được óa án tích mà còn vi phạm.

*Mặt chủ quan của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lồi cổ ý, động cơ mục đích đa dạng nhưng không hài là dấu hiệu bắt buộc.

*Chù thể cùa tội phạm:

Tội phạm được thực hiện bởi những người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định. Thông thường là những người có trình độ chuyên môn về tin học như các chuyên gia, kỹ sư điện tử tin học...

(iii) Hình phạt

Đối với hành vi phạm tội, luật quy định có thể phạt tiền đến phạt tù có thời hạn (điều 286 Bộ luật hình sự năm 2915)

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected]