Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải nghiêm chỉnh thực hiện quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hành vi, quyết định của mình.

Tố tụng hình sự quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng ở đây là phải thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự cũng như pháp luật có liên quan.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Quy định của pháp luật về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Điều 17 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng:

‘‘Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải nghiêm chỉnh thực hiện quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hành vi, quyết định của mình.
Người vi phạm pháp luật trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật".

Bình luận về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Thứ nhất, tố tụng hình sự Việt Nam được phân chia rành mạch thành các giai đoạn tố tụng. Mỗi giai đoạn tố tụng hình sự phải giải quyết các nhiệm vụ khác nhau của tố tụng hình sự và do các cơ quan khác nhau thực hiện.

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng ở đây là phải thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự cũng như pháp luật có liên quan. Nguyên tắc này đòi hỏi các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định đó và phải chịu trách nhiệm về những hành vi, quyết định tố tụng của mình.

Thứ hai, nguyên tắc này cũng quy định hậu quả pháp lý của việc không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong tố tụng hình sự: Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ ba, các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng nhưng hoạt động trong mối liên hệ mật thiết, thống nhất trong toàn bộ hoạt động tố tụng hình sự và đều có trách nhiệm là nhằm phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Thứ tư, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình các cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Các cơ quan và những người đó phải chịu trách nhiệm về những hành vi, quyết định của mình.

Thứ năm, điều luật quy định rõ trách nhiệm của những người có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành tố tụng. Theo điều luật đang được bình luận, người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (ví dụ, Điều tra viên ra quyết định khởi tố bị can hoặc ra lệnh bắt giam người không đủ căn cứ hoặc không đúng thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự quy định; Thẩm phán và Hội thẩm cố ý ra bản án trái pháp luật, kết án oan người không có tội v.v…) thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật gia Nguyễn Viết Chung - Phòng Tư vấn trực tuyến của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 1900 6198, tổng hợp.


Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected]