Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định tại Điều 429 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấnbiện pháp giám sát, giáo dục do Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự trong vụ án do cơ quan mình thụ lý, giải quyết.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Căn cứ pháp lý

Điều 429. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

1. Khi miễn trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội mà xét thấy có đủ điểu kiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định cùa Bộ luật Hình sự thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 tui phạm tội trong vụ án do cơ quan mình thụ lý, giải quyết.

2. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có các nội dung, chính:
a) Số, ngày, tháng, năm; địa đim ra quyết định;
b) Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng du cùa cơ quan ra quyết định;
c)Lý do, căn cứ ra quyết định;

g) Trách nhiệm của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị áp dụng biện pháp này cư trú.

3. Trong thời hạn 03 ngày kế từ ngày ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trn, Cơ quan điu tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải giao quyết định cho người bị áp dụng biện pháp này, cha mẹ hoặc người đại diện của họ và chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú.

Thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Khi miễn trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội mà xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Bộ luật Hình sự thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trn đi vi người dưới 18 tui phạm tội trong vụ án do cơ quan mình thụ lý, giải quyết.

Trình tự, thủ tục quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trn có các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 429 Bộ luật này.

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải chuyển bản sao bn án, quyết định của Tòa án cho y ban nhân dân cấp xã, tổ chức xã hội được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo dục. Trường hợp tổ chức xã hội được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo dục, thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải đồng gửi bản sao bản án, quyết định của Tòa án cho y ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục cư trú để quản lý, theo dõi, ch đạo thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trân đối với người chưa thành niên phạm tội.

Trường hợp người được giáo dục đã thay đổi nơi cư trú, thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác minh, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện làm thủ tục chuyển bàn án, quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đến nơi cư trú của người được giáo dục để tổ chức thi hành.

Trường hợp người được giáo dục bỏ trốn

Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện ra quyết định truy tìm và tổ chức truy tìm. Khi phát hiện người được giáo dục bỏ trốn đang bị truy tìm, cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền nơi gần nhất. Khi tiếp nhận người được giáo dục, cơ quan tiếp nhận phải lập biên bản và đưa ngay người được giáo dục đến cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được giáo dục bỏ trốn để thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đã ra quyết định truy tìm đến nhận, đưa người được giáo dục trở về nơi cư trú để tiếp tục chấp hành.

Khuyến nghị:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected].