Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng quy định tại Điều 428 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Hòa giải tại cộng đồngbiện pháp giám sát, giáo dục do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp cuả người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội dưới 18 tuổi trong các trường hợp được pháp luật quy định.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Căn cứ pháp lý

Điều 428. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đng

1. Khi xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đng theo quy định cùa Bộ luật hình sự thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điu tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng.

2. Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đng có các nội dung chính:
a) Số, ngày, tháng, năm; địa đim ra quyết định;
b) Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định;
c) Lý do, căn cứ ra quyết định;
d) Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự đã áp dụng;

6. Ngay sau khi kết thúc hòa giải, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán tiến hành hòa giải phải đọc lại biên bản cho những người tham gia hòa giải nghe. Nếu có người yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung thì Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán đã lập biên bản phải ghi những sửa đổi, bổ sung đó vào biên bản và ký xác nhận. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản hòa giải được giao ngay cho những người tham gia hòa giải.

Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

Khi xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng theo quy định tại khoản 1 Điu 94 Bộ luật Hình sự (BLHS) thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trường Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phi hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã t chức việc hòa giải tại cộng đồng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp ca người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng có các nội dung chính được quy định cụ thể tại Điều 428 Bộ luật Tố tụng hình sự. Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải giao cho người dưới 18 tuổi phạm tội, cha mẹ hoặc người đại diện của họ; người bị hại, người đại diện của người bị hại và y ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày trước ngày tiến hành hòa giải.

Khi tiến hành hòa giải, phải lập thành văn bản và phải ghi đầy đủ các nội dung sau: Số, ngày, tháng, năm; địa điểm ra quyết định; Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định; Lý do, căn cứ ra quyết định; Tội danh, điểm, khoản, điều của BLHS đã áp dụng; Họ tên Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên hoặc Thẩm phán được phân công tiến hành hòa giải; Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của bị can, bị cáo; Họ tên người bị hại; Họ tên những người khác tham gia hòa giải; Thời gian, địa điểm, tiến hành hòa giải.

Ngay sau khi kết thúc hòa giải, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán tiến hành hòa giải phải đọc lại biên bn cho những người tham gia hòa giải nghe. Nếu có người yêu cầu ghi những sa đi, bổ sung thì Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán đã lập biên bản phải ghi những sửa đi, b sung đó vào biên bản và ký xác nhận. Trường hợp không chấp nhận yêu cầu thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản hòa giải được giao ngay cho những người tham gia hòa giải.

Khuyến nghị:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected].