Xem xét dấu vết trên thân thể trong vụ án hình sự

Việc xem xét các dấu vết trên thân thể trong quá trình giải quyết vụ án hình sự được Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể tại điều 203.

Việc xem xét dấu vết trên thân thể là hoạt động điều tra do Điều tra viên tiến hành nhằm phát hiện trên thân thể người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, người bị hại, người làm chứng những dấu vết của tội phạm hoặc các dấu vết khác có ý nghĩa đối với vụ án.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


Ai có thẩm quyền tiến hành xem xét dấu vết trên thân thể trong vụ án hình sự?

Tại khoản 1, điều 203, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thẩm quyền xem xét dấu vết trên thân thể như sau:

“Điều 203. Xem xét dấu vết trên thân thể
1. Khi cần thiết, Điều tra viên tiến hành xem xét dấu vết của tội phạm hoặc các dấu vết khác có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án trên thân thể người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại, người làm chứng. Trong trường hợp cần thiết thì Cơ quan điều tra trưng cầu giám định.”

Điều luật quy định về biện pháp xem xét dấu vết trên thân thể. Xem xét dấu vết trên thân thể cũng tác động trực tiếp đến quyền cơ bản của công dân giống biện pháp điều tra khám xét người. Tuy nhiên, hai biện pháp này có mục đích khác nhau.

Đối tượng áp dụng biện pháp này là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị hại và người làm chứng. Điều luật quy định, khi cần thiết, Điều tra viên tiến hành xem xét dấu vết của tội phạm hoặc các dấu vết khác có ý nghĩa đối với việc giải quyệt vụ án trên thân thể của những người tham gia tố tụng nêu trên.

Nếu cần thiết, Cơ quan điều tra có quyền trưng cầu giám định.

Nguyên tắc của việc xem xét dấu vết trên thân thể

Tại khoản 2, điều 203, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về nguyên tắc xem xét dấu vết trên thân thể như sau:

“2. Việc xem xét dấu vết trên thân thể phải do người cùng giới tiến hành và phải có người cùng giới chứng kiến. Trường hợp cần thiết thì có thể mời bác sĩ tham gia.
Nghiêm cấm xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị xem xét dấu vết trên thân thể.
Khi xem xét dấu vết trên thân thể phải lập biên bản mô tả dấu vết để lại trên thân thể; trường hợp cần thiết phải chụp ảnh, trưng cầu giám định. Biên bản xem xétt dấu vết trên thân thể được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật này”.

Như vậy, nguyên tắc xem xét dấu vết trên thân thể được quy định giống với khám xét người. Việc xem xét dấu vết trên thân thể phải do người cùng giới tiến hành và phải có người cùng giới chứng kiến. Trường hợp cần thiết thì có thể mời bác sĩ tham gia.

Để đảm bảo không xâm phạm đến các quyền của con người khi khám xét thì luật quy định nghiêm cấm xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị xem xét dấu vết trên thân thể.

Đồng thời, khi xem xét dấu vết trên thân thể phải lập biên bản mô tả dấu vết để lại trên thân thể. Trong trường hợp cần thiết thì phải chụp ảnh, trưng cầu giám định.

Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:


  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected].