Lý lịch tư pháp của người đã được đặc xá vẫn có tiền án

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích: Người được miễn hình phạt, ...

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, người có tiền án về tội cướp giật tài sản và được đặc xã năm 2016 thì trong lý lịch tư pháp của người đó có tiền án hay không? (Lê Hoàng - Đà Nẵng)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Thùy - Tổ tư vấn pháp luật hình sự của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 64 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về đương nhiên được xóa án tích như sau: “Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích: 1. Người được miễn hình phạt. 2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây: a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo; b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm; c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm; d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm".

Khoản 2 Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về miễn chấp hành hình phạt như sau: “2. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá hoặc đại xá”.

Theo quy định của pháp luật, người phạm tôi được miễn hình phạt thì không làm phát sinh các hậu quả pháp lý về việc thực hiện trách nhiệm hình sự, hay nói cách khác, người được miễn hình phạt đương nhiên được xóa án tích ngay sau khi tuyên án. Và người được đặc xá là được miễn chấp hành hình phạt còn lại theo quyết định của Chủ tịch nước, tuy nhiên, những quyết đinh khác trong bản án như: hình phạt bổ sung, bồi thường thiệt hại, án phí thì người đó vẫn phải chấp hành đầy đủ. Như vậy, một người được đặc xá không có nghĩa là người đó đương nhiên được xóa án tích. Và thời gian để được xóa án tích của người được đặc xá vẫn tính bình thường theo mức hình phạt chính mà Tòa án đã tuyên và thời gian này chỉ xác định từ khi người bị kết án đã chấp hành xong bản án.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.