Mẫu quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm


QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỂ ĐIỀU TRA

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………


- Căn cứ các Điều 36, 116 của Bộ luật tố tụng hình sự.
- Xét đề nghị của.……………….........……………………………………………… tại Công văn số:……………… ngày……...tháng….… năm…………………..…..
về việc chuyển vụ án: …….………………………………………………………….......................
đến.……………………………………………………………………………………….................
để điều tra theo thẩm quyền.

Quyết định

1- Chuyển vụ án:…….………....………………………………………………………..................
do Cơ quan ……………......……………………………………………………………..................
khởi tố về tội…………………………………………………………………………….................
quy định tại Điều:…………………………………….… của Bộ luật hình sự đến ..………………………………………………………………………………………................
để điều tra theo thẩm quyền.
2- Yêu cầu Cơ quan ………...…………………………………………………………...................
thực hiện việc chuyển vụ án, bàn giao hồ sơ, vật chứng, bị can theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].