Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp mẫu quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu 03
Theo QĐ số 07
ngày 02 tháng 01 năm 2008


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm

QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 109 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.
- Xét Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…….….ngày.….tháng..…. năm……
của..……………………………………………………………….......………………........................
về tội:……………………………………………………………………………….............................
quy định tại Điều:………………………………………..………Bộ luật hình sự.
là không có căn cứ, vì (ghi theo một trong những căn cứ của điều 107 BLTTHS)…..................
……………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………............................
QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số ……. ngày …. tháng ….. năm…. ...................
của ……………………………………… về tội:……..………………….......................................
………………………………………………………………………………………...........................
2- Yêu cầu Cơ quan ………………………………………….......……………………...................
………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………......................../.
VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-
Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]