Tội đưa hối lộ bị xử phạt thế nào?

Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

1) Cơ sở pháp lý:

Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội đưa hối lộ như sau:
"1. Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm: a) Có tổ chức; b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ; d) Phạm tội nhiều lần; đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng; e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm: a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng; b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ. 6. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ".

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6218

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6218

2) Cấu thành tội phạm:

- Chủ thể: là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

- Mặt chủ quan của tội phạm:

+ Lỗi cố ý trực tiếp.

- Mặt khách quan của tội phạm:

+ Hành vi đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người có chức vụ, quyền hạn. Hình thức đưa hối lộ có thể là trực tiếp hoặc thông qua trung gian. Tội phạm hoàn thành khi của hối lộ có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần.

+ Gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây ra thiệt hại đáng kể cho hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội.

+ Vi phạm nhiều lần là trường hợp đưa hối lộ từ hai lần trở lên mà mỗi lần của hối lộ đều có giá trị dưới 2 triệu đồng

Trường hợp người có chức vụ, quyền hạn và người đưa hối lộ thỏa thuận được về của hối lộ cũng như về việc làm hoặc không làm theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì người đưa hối lộ cũng được coi là phạm tội đưa hối lộ.

3) Hình phạt:

- Khung cơ bản: phạt tù từ 1 năm đến 6 năm nếu của hối lộ có giá trị từ 500 nghìn đồng đến dưới 10 triệu đồng hoặc dưới 500 nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần

- Khung tăng nặng thứ nhất, phạt tù từ 6 năm đến 13 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2 Điều này như: phạm tội có tổ chức; dùng thủ đoạn xảo quyệt...

- Khung tăng nặng thứ hai, phạt tù từ 13 năm đến 20 năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 3 Điều này như của hối lộ có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; gây hậu quả rất nghiêm trọng khác...

- Khung tăng nặng thứ ba, phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 4 Điều này như của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

- Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.

Nếu người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Chi nhánh Tây Hà Nội:Tầng 9, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  5. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]