Thế nào là thi hành án phạt tù? Trình tự, thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt tù được pháp luật quy định như thế nào?

Những biện pháp tư pháp nào được thi hành theo quy định của Luật thi hành án hình sự? Thi hành biện pháp tư pháp phảỉ tuân theo những nguyên tắc nào?

Các nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của thi hành án hình sự được quy định trong Luật thi hành án hình sự năm 2010.

Học sinh trường giáo dưỡng được đảm bảo tiêu chuẩn về ăn uống, được khám sức khỏe định kỳ, trường hợp học sinh bị ốm đau, bệnh tật, thương tích được điều trị tại cơ sở y tế của trường giáo dưỡng.

Trong trường hợp bị án không có mặt tại địa phương nơi cư trú (thường trú) theo quyết định trong bản án của Tòa án.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự được quy định cụ thể tại Điều 9, Luật thi hành án năm 2010.

Những khiếu nại nào về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết? Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự được pháp luật quy định như thế nào?

Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự bao gồm ba loại: cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự.

Người chấp hành án hình sự có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành án hình sự nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thi hành án hình sự là việc đưa các bản án, quyết định hình sự của Toà án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế, bảo đảm bản án, quyết định của Tòa án được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh.

Trục xuất là hình phạt buộc người nước ngoài bị heedt án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tử hình là hình phạt tác động đến quyền được sống của con người. Vì vậy Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định rất chi tiết, cụ thể về trình tự và thủ tục thi hành án tử hình.

Việc hoãn chấp hành án phạt tù được tiến hành theo trình tự, thủ tục như thế nào? Việc thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù được thực hiện như thế nào?

Học sinh trường giáo dưỡng phải chịu sự giám sát, quản lý của cán bộ, giáo viên trường giáo dưỡng và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của nhà trường.

Người có quyền tố cáo cũng như thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo trong thi hành án hình sự được pháp luật quy định cụ thể trong Luật thi hành án hình sự năm 2010, ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/07/2011.

Thi hành án treo là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật thi hành án hình sự giám sát, giáo dục người bị phạt tù được hưởng án treo trong thời gian thử thách.