Mô hình tố tụng tranh tụng được xây dựng và vận hành trên cơ sở áp dụng triệt để nguyên tắc tranh tụng - một trong những nguyên tắc cơ bản xuyên suốt toàn bộ quá trình TTHS đồng thời là cơ sở để xây dựng mọi chế định khác của TTHS

Trong tố tụng hình sự, hoạt động tranh tụng được thể hiện rõ nét trong phiên toà sơ thẩm. Phần lớn các quan điểm khoa học hiện nay đều xác định hoạt động tranh tụng được bắt đầu ngay từ phần thủ tục bắt đầu phiên tòa.

Chức năng xét xử chỉ thuộc về một chủ thể duy nhất là Toà án và chỉ có thể được thực hiện ở tại phiên toà.

Công ty Luật Everest tiếp nhận yêu cầu và cử luật sư tham gia tố tụng vụ án hình sự nhằm bào chữa cho bị can, bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người liên quan trong vụ án hình sự. Nội dung dịch vụ luật sư cung cấp như sau:

Đối chiếu với quy định pháp luật TTHS Việt Nam chúng tôi thấy rằng tư tưởng tranh tụng đã tồn tại trong TTHS song còn mờ nhạt, đặc biệt là các điều kiện để thực hiện tranh tụng được pháp luật TTHS quy định là chưa phù hợp và tương xứng với điều kiện tranh tụng.

Nguyên tắc này thay thế cho nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước toà án quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 với những nội dung mới bảo đảm tranh tụng trong xét xử, thực hiện yêu cầu của cải cách tư pháp.

Nhiều địa phuơng việc thục hiện chủ trương mở rộng tranh tụng còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu ià các bản án, phán quyết của Toà án chủ yếu phải dựa trên kết quả tranh tụng dân chủ tại phiên toà.

Việc quyết định hỏi riêng hay chung của từng bị cáo do Chủ tọa phiên tòa quyết định. Những người có quyền hỏi bị cáo bao gồm Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, người bào chữa,...

Để đảm bảo tính xác thực thì việc hỏi người làm chứng phải được tiến hành riêng đối với từng người làm chứng và xác định rõ quan hệ của họ với các đương sự trong vụ án.

Tranh tụng là quá trình giải quyết vụ kiện dân sự. Các đương sự tranh luận về yêu cầu, các chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp của mình.

Tranh tụng trong tố tụng hình sự (TTHS) là một khái niệm quen thuộc và là một trong những nguyên tắc cơ bản của TTHS. Nhưng ở nước ta, đây là một vấn đề còn mới mẻ, ít được đề cập trong khoa học pháp lý.