Mẫu quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định áp dụng thủ tục rút gọn theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm


QUYẾT ĐỊNH
ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………


- Căn cứ các Điều 36, 319 và 320 của Bộ luật tố tụng hình sự;
- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án số:…………..ngày……tháng……năm……...
của……………………………………………………………………………………..................
về tội……………………………………………………………………………………................
- Căn cứ quyết định khởi tố bị can số …………. ngày...…tháng….. năm…......
của………………………………………………….........…...………………………….................
đối với:……………………………………………………………………………………...............
về tội……………………………………………………………………………………..................
quy định tại Điều………………...………………………… của Bộ luật hình sự.
Xét thấy………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................

QUYẾT ĐỊNH

1- áp dụng thủ tục rút gọn trong việc điều tra, truy tố và xét xử vụ án nêu trên.
2- Yêu cầu cơ quan .…………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
tiến hành tố tụng theo thủ tục rút gọn quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự./.

VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].