Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm


QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………


- Căn cứ các Điều 36, 323 của Bộ luật tố tụng hình sự;
- Căn cứ quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án) số ……........…ngày….....…tháng….......…năm…….................
của…....……..………........................................................................................................................


QUYẾT ĐỊNH

1- Huỷ bỏ quyết định áp dụng tục rút gọn số………ngày….tháng….năm…….
của………………………………………………………………………………………...............
2- Yêu cầu cơ quan:………………………..………………………………………… thực hiện việc điều tra vụ án theo thủ tục chung được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự./.


VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].