Tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự trong Bộ luật hình sự 2015

Phương tiện kỹ thuật quân sự là các loại xe, khí tài, phương tiện khác được thiết kế, chế tạo nhằm mục đích trang bị cho lực lượng vũ trang để huấn luyện và phục vụ chiến đấu.

Làm cho vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự thoát ly khỏi sự quản lý của người có trách nhiệm hoặc bị mất đi một phần giá trị, muốn sử dụng thì phải sửa chữa.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự trong Bộ luật hình sự 2015

Trong Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội này như sau:
" 1. Người nào được giao quản lý, được trang bị vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự mà làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.”

Khái niệm tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự trong Bộ luật hình sự 2015

Tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự là hành vi vi phạm các quy định về bảo quản, sử dụng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, làm cho vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự thoát ly khỏi sự quản lý của người có trách nhiệm hoặc bị mất đi một phần giá trị, muốn sử dụng thì phải sửa chữa.
Dấu hiệu pháp lý của tội phạm.

Khách thể tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

Khách thể của tội phạm là chế độ sở hữu của nhà nước đối với vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự; các quy định về quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí - phương tiện.

Phương tiện kỹ thuật quân sự là các loại xe, khí tài, phương tiện khác được thiết kế, chế tạo nhằm mục đích trang bị cho lực lượng vũ trang để huấn luyện và phục vụ chiến đấu.

Mặt khách quan tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

Mặt khách quan của tội phạm gồm hai hành vi:

Làm mất vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự là hành vi vi phạm các quy định về bảo quản, giữ gìn, vận chuyển, sử dụng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, làm cho vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự thoát ly khỏi sự quản lý của đơn vị hoặc người được giao quản lý, sử dụng.

Vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự là hành vi làm mất một phần giá trị hoặc tính năng sử dụng của vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, nếu muốn sử dụng thì phải sửa chữa, khắc phục.

Hành vi làm mất, làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự phải gây hậu quả nghiêm trọng mới cấu thành tội phạm.

Hậu quả này có thể là hậu quả vật chất trực tiếp như: số lượng, chất lượng của vũ khí - trang bị, cũng có thê là hậu quả gián tiêp do hành vi phạm tội gây ra (như ảnh hưởng đến trận đánh, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng...).

Mặt chủ quan tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý.

Chủ thể tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

Chủ thể của tội phạm là những người được quy định tại Điều 392 Bộ luật hình sự, có trách nhiệm bảo quản, sử dụng, quản lý vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Về hình phạt tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

Phạm tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 414 Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm.

Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 2, Điêu 414 Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 03 năm đên 07 năm.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].