Tội ngược đãi tù binh, hàng binh trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội ngược đãi tù binh, hàng binh là hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và chế độ của tù binh, hàng binh, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tù binh là những người nằm trong hàng ngũ của địch bị ta bắt trong chiến đấu. Hàng binh là những người nằm trong hàng ngũ của địch, tự nguyện bở vũ khí và đầu hàng. Theo Công ước Geneve năm 1949 về tù binh, hàng binh mà nước ta phê chuẩn thì tù binh, hàng binh được bảo đảm về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý tội ngược đãi tù binh, hàng binh trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội ngược đãi tù binh, hàng binh trong Bộ luật hình sự năm 2015 tại điều 420 như sau:

Người nào ngược đãi tù binh, hàng binh, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”


Khái niệm tội ngược đãi tù binh, hàng binh trong Bộ luật hình sự năm 2015

Tội ngược đãi tù binh, hàng binh là hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và chế độ của tù binh, hàng binh, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Khách thể tội ngược đãi tù binh, hàng binh

Theo Công ước Geneve năm 1949 về tù binh, hàng binh mà nước ta phê chuẩn thì tù binh, hàng binh được bảo đảm về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự.

Hành vi ngược đãi tù, hàng binh xâm phạm kỷ, luật quân đội, tập quán chiến tranh, xâm phạm chính sách tù binh, hàng binh của Nhà nước ta.


Khái niệm tù binh, hàng binh

Tù binh là những người nằm trong hàng ngũ của địch bị ta bắt trong chiến đấu.

Hàng binh là những người nằm trong hàng ngũ của địch, tự nguyện bỏ vũ khí và đầu hàng.


Mặt khách quan tội ngược đãi tù binh, hàng binh

Theo Công ước quốc tế về tù binh, hàng binh thì tù binh, hàng binh được đảm bảo về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự.

Hành vi ngược đãi hàng binh thể hiện ở các dạng khác nhau như làm nhục, dùng nhục hình hàng binh hoặc không cứu chữa tù binh khi bị thương tích, đau ốm.

Nếu hành vi ngược đãi gây thương tích chết người thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm về các tội xâm phạm về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe tương ứng của Bộ luật này.

Hành vi ngược đãi thể hiện ở nhiều dạng khác nhau như:

Hành vi xâm phạm danh dự nhân phâm (chửi mắng, xỉ vả...).

Hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe (đánh đập, tra tấn, bỏ đói, không cứu chữa hoặc điều trị đối với tù binh, hàng binh bị thương...).

Nếu hành vi ngược đãi gây thương tích hoặc chết người thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe tương ứng.

- Tội phạm hoàn thành từ thời điểm thực hiện một trong các hành vi ngược đãi tù binh, hàng binh nêu trên.

Mặt chủ quan tội ngược đãi tù binh, hàng binh

Tội phạm được thực hiện với hình thức lỗi cố ý.


Chủ thể tội ngược đãi tù binh, hàng binh

Chủ thể của tội phạm là người phục vụ trong quân đội được quy định tại Điều 420 Bộ luật hình sự năm 2015.


Hình phạt tội ngược đãi tù binh, hàng binh

Người phạm tội ngược đãi tù binh, hàng bĩnh có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các luật sư, chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật1900 6198, E-mail: [email protected].