Ai phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí?

Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.Người bị kết án có trách nhiệm chịu án phí. Quy định người bị kết án có trách nhiệm chịu án phí vừa khẳng định người này phải có nghĩa vụ đối với Nhà nước cùng với nhà nước chịu các chi phí cho quá trình giải quyết vụ án hình sự vừa có tác động để người này nhận thấy sai lầm của mình.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 19006198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 19006198

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Điều 136. Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí

1- Chi phí quy định tại khoản 4 Điều 135 của Bộ luật này do các cơ quan, người đã trưng cầu, yêu cầu, chỉ định chi trả; trường hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử người bào chữa thì do Trung tâm này chi trả.

2- Án phí do người bị kết án hoặc Nhà nước chịu theo quy định của pháp luật. Người bị kết án phải trả án phí theo quyết định của Tòa án. Mức án phí và căn cứ áp dụng được ghi rõ trong bản án, quyết định của Tòa án.

3- Trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu Tòa án tuyên bố bị cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ khi có căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ luật này thì bị hại phải trả án phí.

4- Đối với các hoạt động tố tụng do người tham gia tố tụng yêu cầu thì việc chi trả lệ phí, chi phí theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng, lệ phí và ai được trả lệ phí đó:

Thứ nhất, những người được nhận lệ phí:

Chi phí tố tụng cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chi định người bào chữa, chi phí giám định, định giá tài sản và các khoản chi phí khác theo quy định cùa pháp luật do các cơ quan, người đã trưng cầu, yêu cầu, chỉ định chi tr; trường hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử người bào chữa thì do Trung tâm này chi trả.

Thứ hai, theo quy định của Pháp lệnh Án phí, lệ phí tòa án năm 2009

Các loại án phí trong vụ án hình sự bao gôm:

i.Án phí hình sự sơ thấm;

ii.Án phí hình sự phúc thẩm;

iii.Án phí dân sự sơ thẩm đối với trường hợp Tòa án giải quyết cả phần dân sự trong vụ án hình sự, bao gồm án phí dân sự sơ thâm không có giá ngạch và án phí dân sự sơ thâm có giá ngạch;

iv.Án phí dân sự phúc thâm đối với trường hợp có kháng cáo về phần dân sự ưong vụ án hình sự. Mức án phí hình sự sơ thẩm và án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 đồng.

Án phí do người bị kết án hoặc Nhà nước chịu theo quy định của pháp luật. Người bị kết án phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quyết định của Tòa án. Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo kháng cáo quyêt định vê hình sự cùa bàn án sơ thâm phải chịu án phí hình sự phúc thm, nêu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định về hình sự của bản án sơ thầm.

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo kháng cáo quyết định về hình sự và phần dân sự cùa bàn án sơ thm phải chịu án phí hình sự phúc thm và án phí dân sự phúc thm, nêu Tòa án câp phúc thẩm giữ nguyên toàn bộ quyết định của bán án sơ thẩm. Người kháng cáo không phải chịu án phí phúc thm trong trường hợp yêu cầu kháng cáo của họ được Tòa án châp nhận.

Thứ ba, mức án phí và căn cứ áp dụng được ghi rõ trong bàn án, quyết định của Tòa án.

Theo khoản 3 điều luật được bình luận, bị hại phải trà án phí trong trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Một số trường hợp bị hại rút yêu cầu khởi tố thì bị hại vẫn phải trả án phí. Đối với các hoạt động tố tụng do người tham gia tố tụng yêu cầu thì việc chi trả lệ phí, chi phí theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].