Biên bản hỏi cung bị can theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Biên bản hỏi cung bị can là nguồn chứng cứ giúp chứng minh vụ án khách quan, toàn diện và đầy đủ.

Mỗi nội dung trong biên bản hỏi cung đều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến các tình tiết của vụ án, ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý

TạiĐiều 184Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về biên bản hỏi cung bị can như sau:

Điều 184. Biên bản hỏi cung bị can

1. Mỗi lần hỏi cung bị can đều phải lập biên bản.

Biên bản hỏi cung bị can được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật này; phải ghi đầy đủ lời trình bày của bị can, các câu hỏi và câu trả lời. Nghiêm cấm Điều tra viên, Cán bộ điều tra tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can.

......

4. Trường hợp Kiểm sát viên hỏi cung bị can thì biên bản được thực hiện theo quy định của Điều này. Biên bản hỏi cung bị can được chuyển ngay cho Điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ án.

Khái niệm

Biên bản hỏi cung bị can là nguồn chứng cứ giúp chứng minh vụ án khách quan, toàn diện và đầy đủ. Điều luật quy định mỗi lần hỏi cung bị can đu phải lập biên bản.

Biên bản hỏi cung là một trong các biên bản điều tra. Vì vậy, biên bản hỏi cung bị can được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật T tụng hình sự năm 2015 phải ghi đầy đủ lời trình bày của bị can, các câu hỏi và câu trả lời.

Nghiêm cấm Điều tra viên, Cán bộ điều fra tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can.

Tính chính xác về nội dung cuộc hỏi trong biên bản

Mỗi nội dung trong biên bản hỏi cung đều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến các tình tiết của vụ án, ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án.

Do đó, việc hỏi cung, ghi và thể hiện nội dung cuộc hỏi cung trong biên bản cần phải tuyệt đổi chính xác, khách quan và công tâm.

Sau khi hỏi cung, Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải đọc biên bàn cho bị can nghe hoặc đ bị can tự đọc.

Trường hợp bổ sung, sửa chữa biên bản

Trường hợp bổ sung, sửa chữa biên bản thì Điều tra viên, Cán bộ điêu tra và bị can cùng ký xác nhận. Nếu biên bn có nhiều trang thì bị can ký vào từng trang biên bản. Trường hợp bị can viết bản tự khai thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận vào bản tự khai đó.

Khi hỏi cung bị can có sự tham gia của người phiên dịch, người bào chữa hoặc ngựời đại diện của bị can thì những người này cũng cần hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Điều tra viên, Cán bộ điều tra hoặc Kiểm sát viên phải giải thích cho họ quyền và nghĩa vụ của mình.

Trường hợp hỏi cung bị can có người phiên dịch

Trường hợp hỏi cung bị can có người phiên dịch thì Điều tra viên, Cán bộ điêu tra phải giải thích quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch, đồng thời giải thích cho bị can biết quyền yêu cầu thay đi người phiên dịch; người phiên dịch phải ký vào từng trang của biên bản hỏi cung.

Trường hợp hỏi cung bị can có mặt người bào chữa

Trường hợp hỏi cung bị can có mặt người bào chữa, người đại diện của bị can thì Điêu tra viên, Cán bộ điều tra phải giải thích cho những người này biết quyền và nghĩa vụ của họ trong khi hôi cung bị can.

Bị can, người bào chữa, người đại diện cùng ký vào biên bàn hỏi cung. Trường hợp người bào chữa được hỏi bị can thì biên bản phải ghi đầy đủ câu hỏi củá người bào chữa và tr lời của bị can.

Trưng hợp Kiểm sát viên hỏi cung bị can

Trưng hợp Kiểm sát viên hỏi cung bị can thì biên bn được thực hiện theo quy định ca Điều này. Biên bản hỏi cung bị can được chuyển ngay cho Điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ án.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]