Biện pháp ngăn chặn áp dụng với người bị xem xét yêu cầu dẫn độ

Các biện pháp ngăn chặn, căn cứ, thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn chỉ được áp dụng đối với người bị xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc bị dẫn độ được quy định trong Bộ Luật tố tụng hình sự 2015.

Các biện phápngăn chặn để đảm bảo cho việc xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành yêu cầu dẫn độ phù hợp và rõ ràng

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Thứ nhất, cơ sở pháp lí

Theo điều 502, Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về các biện pháp ngăn chặn, căn cứ và thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn gồm:

1. Các biện pháp ngán chặn để bảo đảm cho việc xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành quyết định dẫn độ gồm bắt, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền để bảo đảm, tạm hoãn xuất cảnh.

2. Biện pháp ngăn chặn chỉ được áp dụng đối với người bị xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc bị dân độ khi có đủ các điều kiện:

a) Tòa án đã có quyết định xem xét yêu cầu dẫn độ đối với người đó hoặc quyết định dẫn độ đối với người đó đã có hiệu lực pháp luật;

b) Có căn cứ cho rằng người bị yêu cầu dẫn độ bỏ trốn hoặc gây khó khăn, cản trở việc xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành quyết định dần độ.

3.Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án. Phó Chánh án Tòa án nhận dân cấp cao quyết định việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn quy định tại khoản 1 điều này. Thấm phán chủ tọa phiên họp xem xét yêu cầu dẫn độ có quyền quyết định việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp đặt tiền đế bảo đảm sự có mặt của người bị yêu cầu dẫn độ tại phiên họp.

Thứ hai, bình luận

Theo Điều luật này, người bị xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành quyết định dẫn độ có thê bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Mục đích áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người này là đảm bảo thuận lợi cho việc tiến hành thủ tục xem xét yêu cầu dần độ, thi hành án hình sự. Đối tượng áp dụng là người bị yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành yêu cầu dẫn độ.

Căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với đối tượng này là:

Tòa án đã có quyết định xem xét yêu cầu dẫn độ đối với người đó hoặc quyết định dẫn độ đối với người đó đã có hiệu lực pháp luật;

Có căn cứ cho rằng người bị yêu cầu dẫn độ bỏ trốn hoặc gây khó khăn, cản trở việc xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành quyết định dẫn độ.

Thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn trong trường hợp này thuộc về những người sau đây:

Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao quyết định việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bắt, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền để bảo đảm, tạm hoãn xuất cảnh.

Thẩm phán chủ tọa phiên họp xem xét yêu cầu dẫn độ có quyền quyết định việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp đặt tiền để bảo đảm sự có mặt của người bị yêu cầu dẫn độ tại phiên họp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:
  1. Bài viết trong lĩnh vực hình sự (nêu trên) được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected]