Bình luận về Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Ra bản án là một hoạt động tố tụng hình sự được quy định cụ thể tại Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Ra bản án thuộc thẩm quyền của ai? Trình tự, thủ tục như thế nào? Tất cả nững vấn đề này được quy định rõ tại điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, về quy định tại điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

“Điều 299. Việc ra bản án, quyết định của Tòa án

1. Bản án phải được Hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng nghị án.

2. Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án, hoãn phiên tòa, bắt tạm giam hoặc trả tự do cho bị cáo phải được thảo luận, thông qua tại phòng nghị án và được lập văn bản.

3. Quyết định các vấn đề khác được Hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng xử án không phải lập văn bản nhưng phải được ghi vào biên bản phiên tòa.”

Thứ hai, bình luận vềđiều 299 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

(i) Khái niệm bản án

Bản án, quyết định của Tòa án đựơc hiểu là các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Tòa án trong quá trình thực hiện chức năng xét xử của mình.

Bản án là Văn bản ghi nhận phán quyết của Tòa án sau khi xét xử một vụ án. Bản án đánh dấu sự kết thúc toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cho nên nội dung của nó phải phản ánh những kết quả của phiên tòa và ý kiến phân tích, đánh giá của hội đồng xét xử. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có nhiệm vụ viết bản án.

Vai trò của bản án là những văn bản thể hiện kết quả cuối cùng của toàn bộ quá trình điều tra, xét xử giải quyết vụ án, bản án, các quyết định của Tòa án phải được ban hành theo một trình tự hết sức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo quy trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự đồng thời phải phù hợp, chính xác về mặt nội dung so với các văn bản liên quan.

(ii) Việc ra bản án, quyết định của Tòa án

1. Việc giải quyết vụ án cùa Tòà án có thể được thể hiện trong bản án hoặc quyết định. Bản án, quyết định của Hội đồng xét xử có thể được thông qua tại phòng xử án hoặc trong phòng nghị án; bằng văn bản theo quy định của Điều luật này. Bản án phải được Hội đồng xét xừ thảo luận và thông qua, do đó, các thành viên của Hội đồng xét xử phải trao đổi ý kiến, nghe được toàn bộ dự thảo bản án, rồi mới thông qua. Quy định này đảm bảo nguyên tắc Tòa án xét xử tập thể và quyết định theo đa số, tại phiên tòa mọi vấn đề liên quan đến vụ án đều phải được Hội đồng xét xử thảo luận tập thể và quyết định theo đa số.

2. Các quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án, hoãn phiên tòa, bắt tạm giam hoặc trả tự do cho bị cáo phải được thảo luận, thông qua tại phòng nghị án và được lập văn bản. Trong những trường hợp này, Hội đồng xét xử phải lập biên bản nghị án và ra quyết định bằng văn bàn. Sau khi quyết định, Chủ tọa phiên tòa công bố công khai trong phòng xử án.

3. Các quyết định khác như hoãn phiên tòa, giải quyết yêu cầu của người tham gia tố tụng... được Hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng xử án. Khi cần quyết định, Chủ tọa phiên tòa trao đổi với các thành viên khác trong Hội đồng xét xử ngay tại bàn và ra quyết định bằng miệng không phải lập thành văn bản. Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đó. Quyết định cùa Hội đồng xét xử trong trường hợp này phải được ghi vào biên bản phiên tòa

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]