Cấu thành tội mua dâm người chưa thành niên

Tội mua dâm người chưa thành niên là hành vi dùng tiền bạc hoặc các lợi ích vật chất khác trả cho người chưa thành niên và thực hiện hành vi giao cấu với họ.

Điều 256 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội mua dâm người chưa thành niên như sau: “1. Người nào mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Mua dâm trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Phạm tội nhiều lần đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên. 4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng”.


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Như vậy, tội mua dâm người chưa thành niên có thể hiểu là hành vi dùng tiền bạc hoặc các lợi ích vật chất khác trả cho người chưa thành niên và thực hiện hành vi giao cấu với họ.

1. Khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm đến trật tự công cộng và nếp sống lành mạnh văn minh cũng như đạo đức xã hội chủ nghĩa.

2. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này phải là người đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) và có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Mặt khách quan của tội phạm

Người chưa thành niên theo quy định của Điều 256 Bộ luật Hình sự là những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, trong đó có sự phân biệt thành 02 nhóm người khác nhau: từ 16 đến 18 tuổi và từ 13 tuổi đến 16 tuổi.

Hành vi mua dâm người chưa thành niên được thể hiện bằng các hành vi sau:

- Dùng tiền bạc hoặc các lợi ích vật chất khác dụ dỗ, thuyết phục, mua chuộc người chưa thành niên để họ đồng ý bán dâm cho mình.

- Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn về vật chất cũng như tinh thần của người chưa thành niên để đặt điều kiện, yêu sách mua dâm và thực hiện hành vi giao cấu.

- Thoả thuận việc mua bán dâm với người chưa thành niên.

4. Mặt chủ quan của tội phạm

Tội mua dâm người chưa thành niên được thực hiện với lỗi cố ý. Người thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích thoả mãn ham muốn của bản thân, mặc dù biết hành vi của mình là trái với đạo đức xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Nguồn tài liệu tham khảo: Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam tập 2, Nxb.Công an nhân dân, 2007.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].