Chuyển vụ án để điều tra trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Vụ án được chuyển trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi quân khu.

Cơ quan chức năng có thể đã tiến hành một số hoạt động tố tụng như khám xét...nhưng sau đó mới phát hiện vụ án không thuộc thm quyn điu tra của mình. Do đó, cần chuyển vụ án để điều tra.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Cơ sở pháp lý:

Chuyển vụ án để điều tra được quy định tại điều 169 trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 như sau:

Điều 169. Chuyển vụ án để điều tra

1. Viện kiểm sát cùng cấp quyết định việc chuyển vụ án để điều tra khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Cơ quan điều tra cùng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra và đề nghị chuyển vụ án;

......

5. Thời hạn điều tra được tính tiếp từ ngày Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ vụ án cho đến hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của Bộ luật này. Trường hợp hết thời hạn điều tra mà không thể kết thúc việc điều tra thì Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định gia hạn điều tra theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.

Cơ sở thực tế:

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp, khi vụ án xảy ra và thông tin đến với cơ quan chức năng, cơ quan này có thể đã tiến hành một số hoạt động tố tụng như khám nghiệm hiện trường, khám xét...nhưng sau đó mới phát hiện vụ án không thuộc thm quyn điu tra của mình. Do đó, cần chuyển vụ án để điều tra.

Phạm vi chuyển vụ án để điều tra

Vụ án có thể chuyển trong phạm vi tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương (trong phạm vi quân khu đối với vụ án do hệ thống cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quân đội tiến hành) hoặc vụ án được chuyển trong phạm vi tnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong phạm vi quân khu.

Cơ quan có thẩm quyền chuyển vụ án để điều tra

Dù chuyển ở phạm vi nào, thẩm quyền quyết định việc chuyển vụ án cũng thuộc về Viện kiêm sát. Việc chuyển vụ án ở phạm vi khác nhau thì thm quyền chuyn vụ án thuộc Viện kiêm sát các cấp khác nhau.

Trường hợp chuyển vụ án trong phạm vi tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương, thẩm quyền chuyển vụ án để điu tra thuộc v Viện kiểm sát cùng cấp.

Điều luật kế thừa một trường hợp chuyên quy định tại điểm a điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và bổ sung thêm ba trường hợp chuyển vụ án để điều tra khác (điểm b, c, d), cụ thể:

a) Cơ quan điều tra cùng cấp xét thấy vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra vắ đề nghị chuyển vụ án;

b) Cơ quan điều tra cấp trên rút vụ án đê điều tra;

c) Điều tra viên bị thay đổi là Thủ trưởng Cơ quan điều tra;

d) Viện kiểm sát đã yêu cầu chuyển vụ án mà Cơ quan điều tra không thực hiện.

Quy định trường hợp chuyển tại điểm d thể hiện rõ quan điểm về mối quan hệ chể ước giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điu tra trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Khi đã được yêu cu mà Cơ quan điều tra không thực hiện, Viện kiểm sát có quyn trực tiếp ra quyết định chuyển vụ án. Cơ quan điều tra phải chấp hành quyết định chuyển vụ án để điều tra của Viện kiểm sát.

Trường hợp vụ án được chuyển ra ngoài phạm vi tinh, thành ph trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện kiểm sát nhân dân tnh, Viện kim sát quân sự cấp quân khu quyết định.

Thời hạn chuyn vụ án, thời hạn điều tra, nghĩa vụ của các chủ thể liên quan

Việc chuyển vụ án cần được tiến hành kịp thời nhằm đảm bảo tính liên tục và hiệu quả cùa cuộc đu tranh phòng, chng tội phạm. Điều luật đang quy định rõ ràng về thủ tục chuyển vụ án để điều tra, trong đố các quy định về thời hạn chuyn vụ án, thời hạn điều tra, nghĩa vụ của các chủ thể liên quan rất cụ thể.

a) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền phải ra quyết định chuyển vụ án;

b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó đến Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án, Cơ quan điều tra có thẩm quyên tiếp tục điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện của bị can, người bào chữa, bị hại và Viện kiểm sát có thẩm quyền.

4. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chuyển vụ án, Cơ quan điều tra đang điều tra vụ án có trách nhiệm chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp tục điều tra.

5. Bộ luật Tổ tụng hình sự quỵ định thời hạn điều tra khác nhau cho các vụ án hình sự, tùy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm. Thời hạn điều tra được quy định tại điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Tính thời hạn khi chuyển vụ ánđiều tra ra sao?

Trong trường hợp chuyn vụ án, thời hạn điu tra không được tính lại từ đầu mà được tính tiếp từ ngày Cơ quan điều tra nhận được hồ sơ vụ án cho đến hết thời hạn điu tra vụ án theo luật định.

Quy định này nhằm đảm bảo vụ án được điu tra, truy tố, xét xử trong thời gian hợp lí, tránh kéo dài dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân. Trường hợp hết thời hạn điu tra mà không thể kết thúc việc điều tra thì Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định gia hạn điều tra theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật T tụng hình sự năm 2015.

Khuyến nghị:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]