Dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác

Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác là hành vi của người có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện...

Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác như sau: “1. Người nào có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác mà vi phạm quy định về quản lý, sử dụng các chất đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm. 4. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Như vậy, tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác là hành vi của người có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác mà vi phạm quy định về quản lý, sử dụng các chất đó.

1. Đối tượng của tội phạm

Đối tượng của tội phạm này là các thuốc tân dược có chứa chất ma tuý hoặc hướng thần được gọi chung là thuốc gây nghiện và các chất ma tuý khác. Các thuốc gây nghiện có thể kể một số loại thuốc tân dược gây nghiện thường gặp: cô-đê-in, pethidine, dolargan, dolosan, amphetamine,….

2. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này đòi hỏi là chủ thể đặc biệt. Chủ thể của tội phạm này là người có trách nhiệm trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác.

3. Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác.
Hành vi vi phạm có thể biểu hiện dưới dạng không hành động (không thực hiện) hoặc dưới dạng hành động (thực hiện không đúng hoặc làm những việc ngoài phạm vi quy định về quản lý và sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác).

4. Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

Nguồn bài viết: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam tập 2, NXB.Công an nhân dân, 2007


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].