Hành vi phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia vi phạm pháp luật hiện hành

Tội phạm thể hiện ở hành vi phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội.

Tội phạm quy định tại điều này là một trong các tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn công cộng.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, về quy định tại điều 303 Bộ luật hình sự năm 2015

“Điều 303. Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

1. Người nào phá huỷ công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thuỷ lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân:

a) Có tổ chức;

b) Làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt động;

c) Làm chết 03 người trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 200% trở lên;

e) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm.

Thứ hai, bình luận về điều 303 Bộ luật hình sự năm 2015

(i) Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia là hành vi:

Phá hủy công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỳ thuật, văn hóa và xã hội.

(ii) Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

* Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm vào sự an toàn của các công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, xâm phạm đến sở hữu của Nhà nước về các đối tượng nêu trên, đồng thời làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

* Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi phá hủy được hiểu là hủy hoại làm mất hoàn toàn giá trị sử dụng của các đối tượng, hoặc làm hỏng, mất một phần giá trị sử dụng bằng các hành vi khác nhau như đặt bom, mìn, gây nổ, đốt cháy hoặc cắt, đập.v.v... làm cho công trình phương tiện đó không thể hoạt động được.

Các công trình, phương tiện ở đây bao gồm:

+ Các công trình phương tiện về giao thông vận tải bao gồm: các công trình, thiết bị, xe máy, làu thuyên về giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không có giá trị, tâm quan trọng nhất định.

+ Công trình hoặc phương tiện thông tin liên lạc bao gồm mọi công trình, thiết bị, máy móc lề thông tin hữu tuyến, vô tuyến có tầm quan trọng nhất định.

+ Công trình phương tiện hệ thống tải điện bao gồm mọi công trình, thiết bị, máy móc đang vận hành, sử dụng cùng với mạng lưới đường dây đảm bảo cho việc tải điện.

+ Công trình, phương tiện hệ thống dẫn chất đốt bao gồm mọi công trình, thiết bị, máy móc dùng với đường ống dẫn chất đốt.

+ Công trình thủy lợi bao gồm mọi công trình, thiết bị, máy móc, hệ thống mương máng, đê điều, trạm bơm đảm bảo cho việc tưới tiêu nước cho đồng ruộng.

Ngoài ra còn các công trình phương tiện quan trọng khác về an ninh quốc gia, kinh tế, khoa nọc - kỹ thuật, văn hóa và xã hội. Ví dụ: các trung tâm nghiên cứu khoa học hình sự, khoa học quân sự. khoa học kinh tế, cơ sở nghiên cứu nguyên tử.v.v...

- Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội có một trong những hành vi nêu trên, không kể hậu quả của tội phạm đã xảy ra hay chưa.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, động cơ mục đích đa dạng nhưng không có nục đích chống chính quyền nhân dân, nếu có mục đích chống chính quyền nhân dân thì truy cứu rách nhiệm hình sự theo Điều 113 Bộ luật hình sự (tội phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

* Chủ thể của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].