Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định nhập vụ án hình sự

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định nhập vụ án hình sự theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm


QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH NHẬP VỤ ÁN HÌNH SỰ


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………


- Căn cứ các Điều 36, 112 và 117 của Bộ luật tố tụng hình sự.
- Xét Quyết định nhập vụ án hình sự số….......ngày…….tháng…... năm..........
của..……………...........…………………………………..……………………….........
đã nhập các vụ án hình sự được khởi tố tại các quyết định số:………..……… ngày.…...tháng…….năm……….; số:...…… ngày…...tháng…….năm………..;
số:..….ngày…...tháng…….năm……. là không có căn cứ,

QUYẾT ĐỊNH

1- Huỷ bỏ Quyết định nhập vụ án hình sự số:…….......… ngày……tháng……
năm……….của…….…………………………………………….……………………...................
2- Giữ nguyên các quyết định khởi tố vụ án hình sự nêu trên để tiếp tục điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].