Mẫu quyết định kháng nghị quyết định khởi tố vụ án hình sự của hội đồng xét xử

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định kháng nghị quyết định khởi tố vụ án hình sự của hội đồng xét xử theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm

QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH
KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………


- Căn cứ các Điều 36, 109 của Bộ luật tố tụng hình sự.
- Xét quyết định khởi tố vụ án hình sự số……….ngày……tháng….năm……..
của Hội đồng xét xử …………………………………………………………...……….................
……………………………………………………………………………………….......................
Nhận thấy:….…………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………….......................
là không có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH

1- Kháng nghị quyết định khởi tố vụ án hình sự số……..………………………. ngày…..….tháng……...năm…................…
của Hội đồng xét xử……………......................................................................................................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Đề nghị Toà án ……..…………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................

VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].