Mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự

Mẫu 02
Theo QĐ số 07
ngày 02 tháng 01 năm 2008

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: ………./ ………… -----------------------------
……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 100, 104 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.
- Sau khi nghiên cứu tài liệu:................................…………………………………..................
………………………………......………………………………………………………...........
……………………………......…………………………………………….……………..........
thấy:…….........…………………………………………………………………………............
……………………………………......…………………………………………………...........
……………………………………......…………………………………………………............
………………………………......……………………………………………………….............
…………………………......…………………………………………………………….............
xảy ra tại:………………………………………………………………………………................
có dấu hiệu tội phạm …………………………………………………………………..................
quy định tại Điều: …………………………...…………….. của Bộ luật hình sự.

QUYẾT ĐỊNH
1- Khởi tố vụ án hình sự về tội ……..………………………………………………......................
…………..……………………………………………………………………………….................
quy định tại Điều:….…………………………….………… của Bộ luật hình sự.
2- Yêu cầu Cơ quan điều tra…………………………………………………. tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.


VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-
Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].