Mẫu yêu cầu thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu yêu cầu thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………. …… Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: ………./ ………… -----------------------------

……. .ngày……tháng ….…năm
YÊU CẦU
THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………

- Căn cứ các Điều 36, 106 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.
- Xét Quyết định khởi tố vụ án hình sự số……ngày…..tháng…...năm…….. của………………………
……………………………..…………………………………...............
………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………...................................
là không đúng tội...……………………………………………………………….....…............................
Có căn cứ xác định dấu hiệu của tội………………………………………….....…..............................
……………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………….....................................
quy định tại Điều:……………………………………….…. của Bộ luật hình sự.

YÊU CẦU
- Cơ quan ……………………………………………………………………………......................
Thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số.......ngày…...tháng…...năm...…
để khởi tố vụ án hình sự về tội:……………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:……………………… của Bộ luật hình sự, để điều tra theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:
-


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]