Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Nguyên tắc đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự là kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong tố tụng hình sự.

Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc bao trùm nhất được thể hiện trong tất cả các giai đoạn của tố tụng hình sự, từ những quy định chung cho đến những quy định cụ thể.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Ý nghĩa nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Các nguyên tắc này không chi định hướng cho hoạt động tố tụng hình sự mà còn định hướng cho việc xây dựng pháp luật trong thực tiễn. Một số nguyên tắc cụ thể hoá quy định cùa Hiến pháp.
Các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Ngoài ra, một số nguyên tắc khác còn được ghi nhận trong các văn bản pháp luật khác liên quan như Luật tổ chức toà án nhân dân, Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân...

Căn cứ pháp lý nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Đây là nguyên tắc pháp lí cơ bản nhất trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và công dân được quy định ở Điều 8 Hiến pháp năm 2013 như sau:

“Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiển pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ".

Điều 3 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 quy định nguyên tắc: “Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động tố tụng hình sự” với nội dung quy định là “Mọi hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng phải được tiến hành theo quy định của Bộ luật này”.

Nguyên tắc này quy định tại Điều 7 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 với nội dung sửa đổi như sau:

“Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. Không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định”.

Trong tố tụng hình sự, nguyên tắc này bảo đảm cho cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm được kiên quyết, triệt để, kịp thời, bảo đảm giáo dục người phạm tội, đồng thời ngăn chặn việc làm oan người vô tội và tránh việc hạn chế các quyền con người, quyền công dân trái pháp luật.

Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa biểu hiện cụ thể trong tố tụng hình sự như sau:


Điều 7 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

“Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. Không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định". Đã nói đến các vấn đề:

Cơ quan, người cồ thẩm quyền tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng hình sự... phải nghiêm chỉnh tuân thù nhồng quy định của BLTTHS. Không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cử và rình tự. thủ tục do BLTTHS quy định.

Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế cũng như biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm nhất thiết phải theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cưỡng chế chi áp dụng đối vói người phạm tội, nghiêm cấm làm oan người vô tội.

Tất cả quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự đều dựa trên cơ sở của pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự...


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]