Việc xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục được quy định tại điều 250 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/01/2019).

Việc hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại được quy định tại Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu quyết định kháng nghị quyết định khởi tố vụ án hình sự của hội đồng xét xử theo Quyết định số 07 ngảy 02 tháng 01 năm 2008.

Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký Tòa án là một thủ tục tố tụng hình sự được quy định tại điều 288 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Luật số: 101/2015/QH13.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định các quyền hạn của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm như sửa bản án, đình chỉ bản án, hủy bản án,…

Giải quyết một vụ án hình sự (VAHS) là một quá trình đòi hỏi các yêu cầu khắt khe về thủ tố tụng.

Thành phần hội đồng xét xử được quy định tại điều 254 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực pháp lý từ ngày 01/01/2018).

Thành phần Hội đồng xét xử phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc là cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.