Thành phần hội đồng xét xử người chưa thành niên phạm tội

Thành phần Hội đồng xét xử phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc là cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 307 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định về xét xử đối với người chưa thành niên là bị cáo như sau: "1. Thành phần Hội đồng xét xử phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc là cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể quyết định xét xử kín.2. Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải quyết định hình phạt đối với bị cáo thì Tòa án áp dụng một trong những biện pháp tư pháp quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự”.


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Như vậy, theo quy định tại Điều 307 Bộ luật Tố tụng Hình sự, thành phần hội đồng xét xử phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc là cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại Điều 185 BLTTHS về thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm: “Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm. Trong trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, thì Hội đồng xét xử có thể gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm.Đối với vụ án mà bị cáo bị đưa ra xét xử về tội theo khung hình phạt có mức cao nhất là tử hình thì Hội đồng xét xử gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm.Thẩm phán chủ tọa phiên tòa điều khiển việc xét xử tại phiên tòa và giữ kỷ luật phiên tòa” .

Như vậy, hội đồng xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội có ba hoặc 5 người trong đó, ít nhất phải có một người là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 244 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 quy định về thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm:“Hội đồng xét xử phúc thẩmHội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba Thẩm phán và trong trường hợp cần thiết có thể có thêm hai Hội thẩm”.

Có thể hiểu, trường hợp tố tụng đối với người chưa thành niên được coi là trường hợp cần thiết phải có thêm hai hội thẩm trong đó có một Hội thẩm là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trên thực tế có một số trường hợp không thể đảm bảo được yêu cầu phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đó là trường hợp Tòa án xét xử sơ thẩm người chưa thành niên là Tòa án cấp tỉnh. Như vậy, Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm người chưa thành niên phạm tội là Tòa án nhân dân cấp cao.

Theo quy định tại khoản 2 điều 84 Luật tổ chức tòa án nhân dân: “Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ xét xử những vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo phân công của Chánh án Tòa án nơi được bầu làm Hội thẩm nhân dân”. Như vậy, Tòa án nhân dân cấp cao không có Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử. Chính vì vậy, khi xét xử vụ án người chưa thành niên không thể đảm bảo được yêu cầu có một Hội thẩm là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].