Bảo vệ người tố giác, người làm chứng, bị hại và những người tham gia tố tụng khác là một quy định đặc biệt mới được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015.

Công ty Luật Everest tiếp nhận yêu cầu và cử luật sư tham gia tố tụng vụ án hình sự nhằm bào chữa cho bị can, bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người liên quan trong vụ án hình sự. Nội dung dịch vụ luật sư cung cấp như sau:

Đề nghị, yêu cầu của người tham gia tố tụng hình sự phải liên quan đến vụ án và gắn với những quyền, nghĩa vụ của họ.

Từ nguyên tắc tranh tụng với sự phân định rõ ba chức năng cơ bản trong TTHS là buộc tội, bào chữa và xét xử với những chủ thể tương ứng, BLTTHS cũng cần sửa đổi các quy định cụ thể về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể.

Nội quy phiên tòa là những quy định bắt buộc tất cả những người trong phòng xử án phải tuân theo. Có thể nói nội quy phiên tòa chính là nội quy trong phòng xử án.

Công ty Luật Everest tiếp nhận yêu cầu và cử luật sư tham gia tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người liên quan trong vụ án hình sự. Nội dung dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan được tiến hành như sau:

Người làm chứng có vai trò quan trọng trong vụ án nên có những quyền đặc biệt: thay đổi nhận dạng, giữ bí mật chỗ ở, cách ly người được bảo vệ và thực hiện các biện pháp hỏi kín người được bảo vệ.

Người tham gia tố tụng được quy định tại Điều 55 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Để sự thật của vụ án đuợc xác định khách quan, chính xác đòi hỏi những người này phải thật sự vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có hội tham tham gia phản ánh tư tưởng thu hút sự tham gia của nhân dân vào hoạt động xét xử.

Trong bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 số 101/2015/QH13, Điều 383 và Điều 384 quy định về những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm và chuẩn bị phiên tòa Giám đốc thẩm

Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 đã có sự quy định về yêu cầu, quy định áp dụng biện pháp bảo vệ người tham gia tố tụng hình sự, đặc biệt là chấm dứt biện pháp bảo vệ.

Kết luận giám định tư pháp là nhận xét, đánh giá bằng văn bản của người giám định tư pháp về đối tượng giám định theo nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định. Bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có một số quyền đối với kết luận giám định.

Trong Bộ luật Tố tụng Hình sự có quy định bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Công ty Luật Everest tư vấn trường hợp liên quan đến Quyền tham gia tố tụng của Luật sư trong giai đoạn điều tra như sau:

Ngoài người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thì trong một số phiên tòa còn có người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch hoặc người dịch thuật.

Sự có mặt của các thành phần khác trong phiên tòa cũng rất quan trọng. Chính vì vậy ta có quy định về sự có mặt của bị hại, đương sự, người đại diện hợp pháp của họ hay người làm chứng.

Người định giá tài sản được quy định tại Điều 69 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Sự vô tư của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng là đòi hỏi tất yếu để đảm bảo việc giải quyết vụ án hình sự khách quan, công bằng, là nền tảng của công lý pháp quyền.

Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thứccó giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã ...