So sánh tội cố ý truyền HIV cho người khác và tội lây truyền HIV cho người khác

cố ý truyền HIV cho người khác là hành vi của một người không bị nhiễm HIV nhưng đã cố ý truyền HIV từ người này sang người khác. Còn lây truyền HIV cho người khác là hành vi người biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định như sau:

- Về tội cố ý truyền HIV cho người khác: “1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 117 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Có tổ chức; b) Đối với nhiều người; c) Đối với người chưa thành niên; d) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; đ) Lợi dụng nghề nghiệp. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm” (Điều 118).

- Về tội lây truyền HIV cho người khác: “1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: a) Đối với nhiều người; b) Đối với người chưa thành niên; c) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình; d) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân”.

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Như vậy, cố ý truyền HIV cho người khác là hành vi của một người không bị nhiễm HIV nhưng đã cố ý truyền HIV từ người này sang người khác. Còn lây truyền HIV cho người khác là hành vi của một người biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

1. Giống nhau

- Đều xâm phạm đến quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khoẻ của người khác.
- Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết rõ hành vi của mình là gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khoẻ của người khác, thấy rõ hậu quả có thể xảy ra nhưng vẫn thực hiện.

2. Khác nhau

- Về chủ thể

Chủ thể của tội lây truyền HIV cho người khác là chủ thể đặc biệt. Chủ thể của tội phạm này chỉ có thể là người bị nhiễm HIV, có hành vi lây truyền HIV cho người khác.

Còn chủ thể của tội cố ý truyền HIV cho người khác là bất kỳ ai đạt độ tuổi luật định và có năng lực trách nhiệm hình sự.

- Về hành vi khách quan

Hành vi khách quan của tội lây truyền HIV cho người khác là hành vi cố ý “lây truyền” bệnh cho người khác. Còn hành vi khác quan của tội cố ý truyền HIV cho người khác là hành vi “truyền” bệnh cho người khác, đây là hành vi chứa đựng khả năng truyền HIV cho người khác mà nguồn gây bệnh không phải là từ tình trạng mắc bệnh của chủ thể. Hành vi này có thể được thực hiện bằng bất kỳ phương thức nào (Vd: bác sĩ truyền máu mà biết là bị nhiễm HIV cho bệnh nhân).

- Về hình phạt tù

Hành vi truyền HIV cho người khác nguy hiểm hơn nhiều so với hành vi lây truyền HIV cho người khác, nên khung hình phạt giữa hai tội phạm này có sự khác nhau như sau:

Đối với tội cố ý truyền HIV cho người khác: khung hình phạt cơ bản được quy định tại Khoản 1 Điều 118 Bộ luật Hình sự có mức phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 118 Bộ luật Hình sự có mức phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: có tổ chức; đối với nhiều người; đối với người chưa thành niên; đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; lợi dụng nghề nghiệp.

Còn đối với tội lây truyền HIV cho người khác thì khung cơ bản được quy định tại Khoản 1 Điều 117 Bộ luật hình sự có mức phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. Và khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật hình sự có mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm thuộc một trong những trường hợp sau: đối với nhiều người; đối với người chưa thành niên; đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình; đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]