So sánh tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của xã hội chủ nghĩa với tội phá hủy công trình an ninh quốc gia

Tội phá hoại quy định tại điều 79 Bộ luật hình sự có đối tượng tác động rộng hơn đối với tội phá huỷ quy định điều 94 BLHS.

Điều 114 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là 'Bộ luật Hình sự') quy định về Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam như sau: 1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. -2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm.-3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”.

Điều 303 Bộ luật Hình sự quy định về Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gianhư sau: 1. Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện lực, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm. -2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: (a) Có tổ chức; (b) Làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt động; (c) Làm chết 03 người trở lên; (d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; (đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên; (e) Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội; (g) Tái phạm nguy hiểm. -3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. -4. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm..

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


1. Về khái niệm

- Tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của xã hội chủ nghĩa là hành vi phá hoại hoặc làm hư hỏng những giá trị vật chất thuộc các lĩnh vực an ninh quốc gia, kinh tế – khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân.

- Tội phá huỷ công trình về an ninh quốc gia là hành vi hủy hoại hoặc làm hư hỏng các công trình và phương tiện như giao thông vận tải, thông tin liên lạc, hệ thống tải điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi, các công trình quan trọng khác về an ninh quốc gia, kinh tế khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, nhưng không có mục đích chống chính quyền nhân dân.

2. Điểm giống nhau

- Về khách thể: hai tội phạm này đều xâm phạm tội phạm đến tài sản vật chất có vị trí quan trọng đối với an ninh quốc gia.

- Về mặt khách quan: đối tượng tác động của hai tội phạm này đều là tài sản có giá trị vật chất.

3. Điểm khác nhau

a. Về chủ thể

- Chủ thể tội phá hoại cơ sở vật chất của xã hội chủ nghĩa thì chủ thể là bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự và từ 16 tuổi trở lên, còn tội phá huỷ công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia thì chủ thể là bất kỳ ai có năng trách nhiệm hình sự và từ 14 tuổi trở lên.

b. Về mặt chủ quan

- Lỗi tội phá hoại thì lỗi là cố ý trực tiếp còn lỗi của tội phá huỷ thì lỗi có thể là lỗi cố ý trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Mục đích: tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội chủ nghĩa có mục đích nhằm chống chính quyền nhân dân còn tội phá huỷ công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia không có mục đích chống chính quyền nhân dân.

c. Về đối tượng tác động

- Tội phá hoại quy định tại điều 79 Bộ luật hình sự có đối tượng tác động rộng hơn đối với tội phá huỷ quy định điều 94 BLHS (vì đối tượng tác động của tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội chủ nghĩa bao gồm đối tượng tác động của tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia quy định tại điều 94 cộng với tội cố ý làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa quy định tại điều 138 BLHS).

Như vậy dấu hiệu quan trọng để phân biệt hai tội này chính là mục đích của việc phạm tội.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, E-mail:[email protected].