Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy quy định tại điều 326 Bộ luật hình sự năm 2015

Sự nguy hiểm của nó thể hiện ở sự xâm hại vào thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm suy đồi về mặt đạo đức ảnh hưởng đến sự lành mạnh của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

Tội phạm này xâm phạm vào nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, xâm phạm vào trật tự công cộng.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, về quy định tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy tạiBộ luật hình sự năm 2015

“Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây

(…)

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Thứ hai, bình luận về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụyBộ luật hình sự năm 2015

(i) Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là :

Phổ biến cho người khác biết các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điêm, dâm ô hoặc khêu gợi những ý định thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ãn chơi đàng điêm, dâm ô bằng các thủ đoạn như: làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, sử dụng, mua bán, tàng trữ nhăm phổ biến hoặc có hành vi khác truyền bá những vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy.

(ii) Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

Khách thể của tội phạm

Tội phạm này xâm phạm vào nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, xâm phạm vào trật tự công cộng.

Sự nguy hiểm của nó thể hiện ở sự xâm hại vào thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm suy đồi về mặt đạo đức ảnh hưởng đến sự lành mạnh của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

Mặt khách quan của tội phạm

Tội phạm được thể hiện ở những hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy.

Làm ra văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi tạo ra các loại văn hóa phẩm đồi trụy như vẽ tranh ảnh, dựng phim.v.v...

Sao chụp văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi chụp lại, viết lại, vẽ lại v.v... hoặc ghi băng lại văn hóa phẩm đồi trụy.

Lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi đưa ra xem, phổ biển, cho thuê, cho mượn... văn hóa phẩm đồi trụy.

Vận chuyển văn hóa phẩm đồi trụy là mang các văn hóa phẩm đồi trụy đến các địa điểm nhau.

Mua bán văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi đưa các văn hóa phẩm đồi trụy ra trao đổi bằng hoặc những lợi ích vật chất khác.

Tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy là cất giữ các loại văn hóa phẩm đồi trụy, việc tàng trữ phái để phổ biến mới bị coi là phạm tội.

Những hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như dịch thuật, sang băng, đưa lên g Internet...những vật phẩm có nội dung đồi trụy, nhằm phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy.

Văn hóa phẩm đồi trụy là những văn hóa phẩm có nội dung khiêu dâm, kích dâm, ca ngợi lối sống trụy lạc, lối sống gấp.

Hình thức của văn hóa phẩm đồi trụy rất đa dạng như sách báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc loại vật phẩm khác có tính chất đồi trụy.

Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự. Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự khi có một trong các điều kiện sau:

Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

Sách in, báo in có số lượng từ 50 đơn vị đến 100 đơn vị;

Ảnh bản giấy có số lượng từ 100 ảnh đến 200 ảnh;

Phổ biến cho 10 người đến 20 người;

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được án tích mà còn vi phạm.

Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, với mục đích nhằm phổ biển các loại văn hóa phẩm đồi trụy nói trên.

Chủ thể của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định

Khuyến nghị của công ty Luật Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].