Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Không thực hiện đúng quy định về quản lý, lưu trữ, bảo mật thông tin dẫn đến làm cho người khác biết được bí mật công tác quân sự.

Vô ý làm lộ bí mật công tácc quân sự̣, được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm do cẩu thả hoặc vì quá tự tin làm cho người không có trách nhiệm biết được nội dung được xác định là bí mật công tác quân sự.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật hình sự - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Khái niệm tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự là hành vi không thực hiện đúng quy định về quản lý, lưu trữ, bảo mật thông tin, làm cho người khác biết được bí mật công tác quân sự.

Căn cứ pháp lý tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự trong Bộ luật hình sự năm 2015

Trong Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội này như sau:

“Điều 406. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 338 và Điều 362 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan;

b) Trong khu vực có chiến sự;

c) Trong chiến đấu;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.”

Khách thể tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

Khách thể của tội phạm là chế độ bảo quản, quản lý thông tin bí mật công tác quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, bí mật công tác quân sự không thuộc bí mật Nhà nước.

Mặt khách quan tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

Cấu thành tội phạm tội vô ý làm lộ bí mật công tác đòi hỏi phải có hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lí, sử dụng tài liệu bí mật công tác. Được coi là thiếu trách nhiệm khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bảo mật, làm cho người khác biết được bí mật công tác.

Người phạm tội có thể bằng lời nói, chữ viết cho người khác xem hoặc bằng cách khác để người không có trách nhiệm biết được bí mật công tác.

Mặt khách quan của tội phạm thể hiện bằng hành vi không thực hiện đúng những quy định về quản lí, lưu trữ, bảo mật thông tin, làm cho người khác biết được bí mật công tác quân sự dưới dạng hành động hoặc không hành động.

Làm lộ bí mật cồng tác quân sự dưới dạng hành động là việc người phạm tội vô tình để lộ thông tin bí mật công tác quân sự trong quá trình sinh hoạt hàng ngày bằng lời nói hoặc cử chỉ...

Làm lộ bí mật công tác quân sự dưới dạng không hành động là trường hợp không thực hiện đúng quy định về giữ gìn, bảo vệ bí mật công tác để người khác biết được mặc dù người phạm tội không mong muốn.

Mặt chủ quan tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý.

Chủ thể tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

Chủ thể của tội phạm là những người được quy định ở Điều 392 Bộ luật hình sự có trách nhiệm biết được bí mật công tác quân sự hoặc quản lý tài liệu bí mật công tác quân sự.

Hình phạt tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự

Phạm tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 406 Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phạm tội trong trường hợp là chỉ huy hoặc sĩ quan, trong khu vực có chiến sự, trong chiến đấu, gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 2, Điều 406 Bộ luật hình sự năm 2015 thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].