Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác

Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc...

1) Cơ sở pháp lý

Điều 125 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định như sau:“1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; c) Phạm tội nhiều lần; d) Gây hậu quả nghiêm trọng; đ) Tái phạm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm”.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

2) Dấu hiệu pháp lý

- Khách thể của tội phạm: Hành vi phạm tội này xâm phạm đến quyền được bảo đảm bí mật về thư tín, điện báo, telex, fax của công dân được pháp luật bảo vệ. Đối tượng tác động của loại tội phạm này là thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính. Nếu đối tượng trên là của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội hoặc của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thì không thuộc phạm vi của tội này.

- Mặt khách quan: Tội xâm phạm bí mật an toàn thư tín, điện thoại, điện báo của người khác được thể hiện dưới dạng hành vi khách quan sau:

+ Hành vi chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác…Hành vi này có thể được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào. Người phạm tội có thể lén lút trộm cắp thư, điện báo, fax,…đang do người khác quản lý nhưng cũng có thể chiếm đoạt các đối tượng nói trên mà mình có trách nhiệm quản lý và phân phát.

+ Hành vi xâm phạm bí mật an toàn thư tín, điện thoại của người khác bao gồm hành vi trái pháp luật nhằm mục đích biết được nội dung cần được giữ kín của các loại thư, điện báo, điện thoại… của người khác.

Hành vi trên chỉ cấu thành tội phạm nếu chủ thể đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi thuộc loại này mà họ đã thực hiện trước đó.

- Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội phạm của tội này là người đạt độ tuổi theo quy định và có năng lực trách nhiệm hình sự.

- Mặt chủ quan của tội phạm: Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý. Chủ thể nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

3) Hình phạt

- Hình phạt chính: Khung cơ bản có mức phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phát cải tạo không giam giữ đến 1 năm. Khung tăng nặng có mức phạt cải tạo không giam giữ từ 1 năm đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm được áp dụng cho trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội có lợi dụng chức vụ quyền hạn,…

- Hình phạt bổ sung: Người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]