Xóa án tích và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách

Xóa án tích và trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách được quy định tại Điều 425, Điều 427 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Việc xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi không có gì khác về trình tự thủ tục và hậu quả pháp lý như đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên. Người đã được xóa án tích coi như chưa từng can án. Có hai hình thức xóa án tích đó là đương nhiên được xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của Tòa án.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Căn cứ pháp lý

Điều 425. Xóa án tích

Việc xóa án tích đi với người dưới 18 tuổi phạm tội khi có đủ điều kiện quy định tại Điều107 của Bộ luật hình sự được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.

Điều 427. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách

1. Khi miễn trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội mà xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp khiển trách theo quy định của Bộ luật hình sự thì Thủ trưởng, Phó Th trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong vụ án do cơ quan mình thụ , giải quyết.

2. Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách có các nội dung chính:
a) Số, ngày, tháng, năm; địa điểm ra quyết định;
b) Họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền ra quyết định và đóng du của cơ quan ra quyết định;
...
e) Thời gian thực hiện nghĩa vụ của người bị khiển trách.

3. Cơ quan điều trạ, Vin kiểm sát, Tòa án phải giao ngay quyết định áp dụng biện pháp khin trách cho người bị khin trách, cha mẹ hoặc người đại diện của họ.

Về xóa án tích

Tại Điều 107 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có ántích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý;Người bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do c ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì đương nhiên xóa án tích nếu trong thời hạn 03 năm tính từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án mà người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới.

Về thủ tục xóa án tích, xem bình luận các Điều 369 Bộ luật T tụng hình sự.

Về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách

Khi miễn trách nhiệm hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội mà xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp khin trách theo quy định của khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự thì Thủ trưởng, Phó Th trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét x quyết định áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong vụ án do cơ quan mình thụ lý, giải quyết. Việc khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phi có sự chứng kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi.

Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách phải ghi đầy đủ các nội dung sau:Số, ngày, tháng, năm, địa điểm ra quyết định;Họ tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền ra quyết định và đóng dấu cùa cơ quan ra quyết định;Lý do, căn cứ ra quyết định;Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú cùa bị can, bị cáo;Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự đã áp dụng;Thời gian thực hiện nghĩa vụ của người bị khiển trách.

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải giao ngay quyết định áp dụng biện pháp khin trách cho người bị khiển trách, cha mẹ hoặc người đại diện của họ.

Người bị khiển trách phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc;Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cu;Tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương t chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

Khuyến nghị:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected].