Các nguyên tắc xác định thẩm quyền xét xử hình sự quốc tế

Các yêu cầu bắt buộc là khi quốc gia tiến hành xét xử phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự quốc tế.

Luật hình sự quốc tế chỉ đảm bảo tính chất phù hợp của việc thực hiện thẩm quyền xét xử của quốc gia đối với các vụ việc hình sự có liên quan.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Khái niệm nguyên tắc là gì?

Nguyên tắc làhệ thống các quan điểm, tử tưởng xuyên suốt toàn bộ hoặc một giai đoạn nhất địnhđòi hỏi các tổ chức và cá nhân phải tuân theo.

Khái niệm nguyên tắc xác định thẩm quyền xét xử hình sự

Làhệ thống các quan điểm, tư tưởng xuyên suốt toàn bộ hoặc một giai đoạn nhất địnhđòi hỏi các tổ chức và cá nhân khi thực hiện thẩm quyền tài phán phải tuân theo.

Thực hiện thẩm quyền tài phán các quốc gia phải tuân theo

Các yêu cầu bắt buộc là khi quốc gia tiến hành xét xử phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, các điều ước, hiệp ước quốc tế mà các quốc gia đã tham gia ký kết.

Nội dung và các nguyên tắc xác định thẩm quyền tài phán đối với các tội phạm có tính chất quốc tế đã được các quốc gia thành viên thống nhất và thông qua. Mỗi một lĩnh vực tương ứng đều có các điều ước, hiệp ước quốc tế ký kết giữa các thành viên để ngăn chặnvà xử lý các hành vi phạm tội. Các Công ước đã liệt kê ở trên là minh chứng cho điều này và thẩm quyền tài phán cũng đã được liệt kê cụ thể trong các Công ước tương ứng đó.

Theo nguyên tắc, luật hình sự quốc tế không đưa ra các quy định bắt buộc trong việc thực hiện thẩm quyền xét xử đối với các quốc gia, luật hình sự quốc tế chỉ đảm bảo tính chất phù hợp của việc thực hiện thẩm quyền xét xử của quốc gia đối với các vụ việc hình sự có liên quan.

Các nguyên tắc

Việc thực hiện thẩm quyền tài phán của mỗi quốc gia là vấn đề tự nguyện đối với quốc gia có liên quan. Trong khoa học luật quốc tế, các nguyên tắc xác định thẩm quyền xét xử hình sự bao gồm:

+ Nguyên tắc lãnh thổ;

+ Nguyên tắc quốc tịch;

+ Nguyên tắc an ninh quốc gia;

+ Nguyên tắc phổ cập.

Về trình tự và thứ bậc của các nguyên tắc

Các nguyên tắc xác định thẩm quyền tài phán nêu trên không được ghi nhận theo một trình tự thứ bậc cụ thể, mà trong thực tiễn quan hệ quốc tế có nguyên tắc phân định thẩm quyền thường được các quốc gia chấp nhận rộng hơn so với các nguyên tắc khác.

Có hay không quyền ưu tiên?

Không một quốc gia nào có thể đòi hỏi áp dụng nguyên tắc đảm bảo cho họ quyền ưu tiên được giải quyết các vụ việc hình sự. Quốc gia chỉ có thể có quyền hợp pháp giải quyết với tính chất thẩm quyên tài phán của nó có tính cạnh tranh với thẩm quyền tài phán cùa quốc gia khác có liên quan và quốc gia có thẩm quyền xét xử này dựa trên các yếu tố khác.

Ví dụ sự hiện diện của nghi phạm trên lãnh thổ nước này.

Việc xác định và thực hiện thẩm quyền tài phán hình sự của quốc gia

Từ vấn đề này, trong khoa học luật hình sự quốc tế đã đưa ra yêu cầu phải tồn tại mối quan hộ thực tế và rõ ràng giữa nghi phạm với toàn bộ nội dung sự kiện và quốc gia thực hiện thẩm quyền xét xử. Nói cách khác, quốc gia phải hết sức thận trọng trong việc xác định và thực hiện thẩm quyền tài phán hình sự của mình trong mối quan hệ quốc tế.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected]