Các trường hợp được xoá án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự

Xoá án tích được hiểu là xoá bỏ việc mang án tích thể hiện sự công nhận coi như chưa bị kết án đối với người trước đó đã bị Toà án xét xử, kết tội.

Khái niệm xoá án tích được hiểu là xoá bỏ việc mang án tích thể hiện sự công nhận coi như chưa bị kết án đối với người trước đó đã bị Toà án xét xử, kết tội. Khi một người được xoá án tích phạm tội mới thì Toà án không được căn cứ vào tiền án đã được xoá án tích để xác định là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm.


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định các trường hợp xoá án tích sau đây:
1. Đương nhiên được xóa án tích
“Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích: 1. Người được miễn hình phạt. 2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây: a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo; b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm; c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm; d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm” (Điều 64 BLHS).

Được coi là chấp hành xong bản án khi người bị kết án chấp hành xong hình phạt chính và hình phạt bổ sung cũng như các quyết định khác của bản án. Những trường hợp được miễn chấp hành toàn bộ hoặc phần hình phạt còn lại cũng được coi là đã chấp hành xong hình phạt.

2. Xoá án tích theo quyết định của Toà án
“1. Toà án quyết định việc xoá án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XIV của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau đây: a) Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án; b) Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án; c) Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn mười năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. 2. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải chờ một năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thì phải sau hai năm mới được xin xóa án tích” (Điều 65 BLHS).

Các trường hợp trên đây, người bị kết án phải có đơn đến Toà án xin được xoá án tích. Khi Toà án xem xét thấy đủ điều kiện thì sẽ ra quyết định xoá án tích và cấp giấy chứng nhận cho người được xoá án tích. Trường hợp bị Toà án bác đơn xin xoá án tích lần đầu thì người bị kết án phải chờ 01 năm sau mới được xem xét lại; nếu bị Toà án bác đơn từ lần thứ hai trở đi thì phải sau 02 năm người bị kết án mới được xin xoá án tích.

3. Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt
“Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị, thì có thể được Toà án xoá án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định” (Điều 66 BLHS).

Như vây, theo Điều 66 Bộ luật Hình sự thì Toà án có thể xem xét xoá án tích trong thời hạn sớm hơn khi người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị và khi người này đã đảm bảo được ít nhất 1/3 thời gian quy định.

4. Xoá án tích đối với người chưa thành niên phạm tội
“1. Thời hạn để xoá án tích đối với người chưa thành niên là một phần hai thời hạn quy định tại Điều 64 của Bộ luật này. 2. Người chưa thành niên phạm tội, nếu được áp dụng những biện pháp tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ luật này, thì không bị coi là có án tích” (Điều 77 BLHS).

Có thể thấy do đặc điểm riêng của những người chưa thành niên phạm tội nên Nhà nước ta có chính sách hình sự áp dụng với họ không giống so với người đã thành niên phạm tội. Thể hiện ở chỗ Bộ luật Hình sự quy định thời hạn xoá án tích đối với người chưa thành niên bị kết án bằng ½ thời hạn quy định đối với người thành niên bị kết án.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:
  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
  4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected]