Phạm tội trộm cắp tài sản có được xoá án tích không?

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích: Người được miễn hình phạt. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XIV của Bộ...

Hỏi: Em trai tôi bị bắt vì tội trộm cắp tài sản, và đã bị Toà tuyên án phạt tù là 3 năm với hành vi phạm tội của mình. Nay đã sắp hết hạn tù. Đề nghị Luật sư tư vấn, liệu em tôi có được xoá án tích hay không? (Việt Hà - Kiên Giang)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Thuỳ - Tổ tư vấn pháp luật Hình sự của Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định như sau: Về trường hợp đương nhiên được xoá án tích: “Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích: 1. Người được miễn hình phạt. 2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây: a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo; b) Ba năm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm; c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm; d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm” (Điều 64).

Về trường hợp xoá án tích theo quyết định của Toà án: “1. Toà án quyết định việc xoá án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XIV của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau đây: a) Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án; b) Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án; c) Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn mười năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. 2. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải chờ một năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thì phải sau hai năm mới được xin xóa án tích” (Điều 65).

Về trường hợp xoá án tích trong trường hợp đặc biệt: “Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị, thì có thể được Toà án xoá án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định” (Điều 66).

Như vậy, trong trường hợp của em trai chị, em trai chị đã bị kết án 3 năm tù với Tội trộm cắp tài sản thuộc loại tội xâm phạm sở hữu, quy định tại Chương XIV Bộ luật Hình sự, do đó, em trai chị không thuộc đối tượng đương nhiên được xoá án tích. Vì vậy, để được xoá án tích thì: trong vòng 3 năm kể từ khi chấp hành xong bản án, hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, em trai chị không phạm tội mới; ngoài ra, nếu em trai chị có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt, và đã lập được công, được cơ quan, tổ chức nơi em trai chị công tác hoặc được chính quyền địa phương nơi em trai chị thường trú đề nghi tới Toà án để được xoá án tích. Tuy nhiên, em trai chị phải đảm bảo đã được ít nhất một phần ba thời gian thi hành bản án.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.